EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
  Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
 • Gamtos klasė
  Gamtos klasė

 • Gamtamokslinis ugdymas
  Gamtamokslinis ugdymas

  Viskas turėtų būti taip paprasta, kaip ir yra, bet ne paprasčiau. (Fizikas Albertas Einšteinas)

 • Etnokultūrinis ugdymas
  Etnokultūrinis ugdymas

  Asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje. (Vydūnas)

 • Mokiniai

Atviri duomenys

Gimnazija netvarko tokios informacijos rinkmenų.

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Spausdinti El. paštas

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Spausdinti El. paštas

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Spausdinti El. paštas

TAUTINIO IR PILIETINIO UGDYMO PAROGRAMĖ „MEDUS"

20180302 083753KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA

SAVIRAIŠKAUS UGDYMO PROGRAMA „AVILYS“

TAUTINIO IR PILIETINIO UGDYMO parogramė

PROGRAMOS TIKSLAS

Ugdyti gimnazijos bendruomenės pilietiškumą, tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

* Integruoti tautiškumo ir pilietiškumo ugdymą į bendrąjį ugdymo turinį.

* Plėtoti gimnazijos bendruomenės neformalųjį švietimą organizuojant tradicinius renginius, akcijas, įtraukiant mokinius į etnokultūrinės krypties būrelius.

* Plėtoti socialinę partnerystę siekiant suteikti mokiniams sąlygas gimnazijos patalpose dalyvauti formalųjį ugdymą papildančiame neformaliajame ugdyme bei organizuojant netradicinį ugdymą.

* Stiprinti šeimos, mokyklos ir vietos bendruomenės ryšius puoselėjant etninės kultūros tradicijas.

etno2

Renginių nuotraukos>>

 

Spausdinti El. paštas

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo paprogramė „KORYS"

AVILYS LOGO 2Kauno Palemono gimnazija

SAVIRAIŠKAUS UGDYMO PROGRAMA  „AVILYS“ 

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ paprogramė 

Tikslas – kryptingas mokinių kritinio mąstymo, problemų sprendimo, tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas, gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimų augimas

VEIKLA

avilio veiklos2

Veiklų akimirkos>>

Respublikinėje konferencijoje pristatyta gimnazijos gamtos ir tiksliųjų mokslų programa AVILYS>>

Penktokai  gamtos mokslų jau mokosi naujai>>

2018 2019 schema gamtamoklinis

Spausdinti El. paštas

Visos dienos mokykla

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA  2018/2019 m.m. išbandė VISOS DIENOS MOKYKLOS modelį priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1-4 klasėse.
BIČIUS 2020-2021 m.m. suformuotos dvi visos dienos mokyklos grupės.  Visos dienos mokykla suprantama kaip mokyklos veiklos organizavimo modelis, pasižymintis:
ilgesniu nei įprasta praleistu mokykloje laiku; 
formalaus ugdymo ir neformalaus švietimo derme; 
teikiama individualia mokymosi, švietimo ir socialine pagalba vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams),  
aktyviu mokinių tėvų ir socialinių partnerių įtraukimu į veiklas, 
saugios aplinkos vaikui iki grįžtant į namus užtikrinimu, maitinimo ir pavežėjimo organizavimu. 
 Esminė visos dienos mokyklos kūrimo nuostata – mokykla yra visos bendruomenės rūpestis bei įsipareigojimas tenkinti individualius vaiko ir jo šeimos poreikius, teikti savalaikę ir tikslingą pagalbą.

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Roma Ivaškevičienė

Mokiniu ugdo PUG, 1-4 ir 5-IV kl. mokytojai, pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai, bibliotekos vedėja, sveikatos priežiūros specialistė ir du savanoriai, kurie atvyko per Europos Solidarumo Korpuso programą, dalyvauja šios programos projekte #glocal, kurį koordinuoja A.C. Patria Savanorių Centras 

esc logo ltlogo glocal       ACP Final Color    SC v1 Color

Pagrindinės veiklos:

 1. Individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas.
 2. Bendrųjų gebėjimų lavinimas.
 3. Sveikos gyvensenos propagavimas.
 4. Namų darbų ruoša.
 5. Mokymosi pagalba.
 6. Socialinė priežiūra.
 7. Laisvalaikio organizavimas.
VDM DIRBA SAVANORiai>>

Visos dienos mokyklos veikos 2018-2020 m.:


APIE MUS RAŠO. 

Visos dienos mokykloje vaikai geriau mokosi, tėvai mažiau jaudinasi | Alkas.lt

 http://alkas.lt/2018/11/22/visos-dienos-mokykloje-vaikai-geriau-mokosi-tevai-maziau-jaudinasi/#.W_7YS3ltQg8.link


2020-2021 m.m. suformuotos dvi VDM grupės:

 1. PUG vaikai ir 1 kl. mokiniai;
 2. 2-4 kl. mokiniai.
 

PUG

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

Viso mok.

Pageidaujantys lankyti VDM grupę

13

26

21

18

11

89

VDM grupę lanko 89 mokiniai. Tai sudaro 51% visų mokyklos PUG-4 klasių mokinių.

Dienos režimas:

Laikas

PUG vaikams ir 1 kl. mokiniams

12.30-13.30

Tyli poilsio valanda (stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas, lipdymas iš modelino ar smėlio ir kt.)

13.30-14.00

Nebaigtų užduočių valandėlė. Mokytojo padėjėjo pagalba   SUP mokiniams.

Skaitymo lavinimo pratybos. Konsultacijos

14.00-14.30

Pavakariai

14.30-16.00

Pr-Pasakų diena/Skaitymo valandėlė/Kūrinių inscenizavimas/Lėlių teatras/Šešėlių teatras (bibliotekoje)

A-Gamtos laboratorija (biologijos kab.,/Lakštingalų krantinė/Gimnazijos darželiai)

T-Kūrybinės dirbtuvės arba meno terapija (dailė/ technologijų kab., piešimas ant tapetų, asfalto, akmenukų ir kt.)

K-Linijiniai šokiai, judrūs žaidimai, žaidimai-rateliai (sporto arba aktų salėje) Draugiškumą ugdantys užsiėmimai

Pn-Filmų/Karaokė valandėlė, kūrybiškumo ugdymas išmaniosiomis technologijomis (IT/planšečių klasėje)

16.00-17.00*

Sveikos gyvensenos ugdymas: Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto salėje, pasivaikščiojimai gamtoje. Pilietiškumo ugdymas: Palemono / Kauno pažinimo išvykos, IT pamokėlės

Pastaba: Neformalusis ugdymas integruojamas į veiklas.

              * penktadienį VDM veikia iki 16 val.

Laikas

2-4 kl. mokiniams

13.30-14.00

Tyli poilsio valanda (stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas, lipdymas iš modelino ar smėlio ir kt.)

14.00-15.00

Pr-Pasakų diena/Skaitymo valandėlė/Kūrinių inscenizavimas/Lėlių teatras/Šešėlių teatras (bibliotekoje), anklų k. pamokėlės

A-Gamtos laboratorija (biologijos kab.,/Lakštingalų krantinė/Gimnazijos darželiai)

T-Kūrybinės dirbtuvės arba meno terapija (dailė/ technologijų kab., piešimas ant tapetų, asfalto, akmenukų ir kt.)

K-Linijiniai šokiai, judrūs žaidimai, žaidimai-rateliai (sporto arba aktų salėje). Draugiškumą ugdantys užsiėmimai

Pn-Filmų/Karaokė valandėlė, kūrybiškumo ugdymas išmaniosiomis technologijomis (IT/planšečių klasėje), IT pamokėlės

15.00-15.30

Pavakariai

15.30-16.30

Pamokų ruoša. Konsultacijos. Mokytojo padėjėjo pagalba SUP mokiniams

Skaitymo lavinimo pratybos

16.30-17.00*

Sveikos gyvensenos ugdymas: Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto salėje, pasivaikščiojimai gamtoje. Pilietiškumo ugdymas: Palemono / Kauno pažinimo išvykos

Pastaba: Neformalusis ugdymas integruojamas į veiklas.

            * penktadienį VDM veikia iki 16 val.

VDM tvarkos aprašas>>

2018-06-25 ŠMM ministro įsakymu Nr. V-601 patvirtintos rekomendacijos dėl VDM kūrimo ir veiklos organizavimo>>

Spausdinti El. paštas

Mokinių pavėžėjimas

file59892891 73309651

Gimnazija nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. teikia mokinių pavėžėjimo į  mokyklą/iš mokyklos paslaugą.

Mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašas

Pavėžėjimo į mokyklą maršrutai:

 I maršrutas

7.00 Karčiupis

7.13 Neveronys, Bendrabučio parduotuvė

7.16 Neveronys,  parduotuvė „Aibė“

7.23 Martinava

7.26 Ramučiai

7.31 Sergeičikai

7.43 Palemono gimnazija

II maršrutas

7.49 Amaliai (prie balto kryžiaus)

7.51 Amaliai (IKI parduotuvė)

8.00 Palemonas, autobusų stotelė tarp Veiviržo g. ir Pravienos g.

8.03 Susikirtimas Pravienos g., Skirvytės g. ir Kražantės g. („Balta“ parduotuvė)

8.05 Geležinkelio tiltas

8.13 Palemono gimnazija

Iš gimnazijos į namus

I išvykimo laikas –  14.20

II išvykimo laikas – 15.20

III išvykimo laikas – 17.00

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į klasės vadovą arba socialinę pedagogę Viktoriją , tel.nr.: 864504365

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>