EN

contact

sitemap

home

Specialistai

psichologė Eglė rekašiūtė

 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus: tokių individualių ir grupinių susitikimų metu aptariamos ir analizuojamos tarpusavio santykių problemos, bendravimo sunkumai, tyrinėjami jausmai ir vidinio pasaulio išgyvenimai, stiprinamas tikėjimas savimi, skatinamas geresnis savęs pažinimas, mintimis grįžtama į svarbius įvykius praeityje, mąstoma apie ateitį bei gvildenami kiti aktualūs gyvenimo iššūkiai;
 • Veda psichologines grupes, kurių metu siekiama stiprinti stipriąsias mokinių savybes ir keisti nepageidaujamas;
 • Atlieka mokinio psichologinį galių ir sunkumų vertinimą;
 • Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina psichologinio-socialinio pobūdžio tyrimus mokykloje;
 • Rūpinasi psichologiniu mokyklos bendruomenės švietimu, dalyvaudama klasės valandėlėse, vesdama tematinius užsiėmimus vaikams, skaitydama pranešimus mokytojų ir tėvų susirinkimuose, atnaujindama informaciją sienlaikraštyje ir pan.
Psichologė konsultuoja 301 kabinete:
antradieniais 8.00 – 17.00;
trečiadieniais 8.00 – 17.00;
penktadieniais 8.00 – 16.30.

 Socialinė pedagogė Viktorija Banytė

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu grupės auklėtojas neturi tam galimybių.
 • Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai nelanko mokyklos ar vengia tai daryti.
 • Atsakinga už nemokamą maitinimą.
Socialinė pedagogė konsultuoja 322 kabinete:
pirmadieniais 8.00 – 17.00;
ketvirtadieniais 8.00 – 17.00;
penktadieniais 8.00 – 16.00.

Specialioji pedagogė Lina Šegždienė

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių mokinių vystymosi raida, jos korekcija.

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą.
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgiant kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • pataria mokytojams, kaip modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas, konsultuoja juos specialiosios pagalbos teikimo klausimais, teikia metodinę pagalbą.
 • konsultuoja ir bendradarbiauja su specialiųjų poreikių mokinių tėvais.
 • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos darbe.
 • bendradarbiauja su Pedagogine Psichologine Tarnyba (PPT), rūpinasi dokumentų paruošimu.
 • kaupia, gretina ir analizuoja pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato tobulinimo kelius.
Specialioji pedagogė konsultuoja 323 kabinete:
antradieniais 9.00– 14.30;
ketvirtadieniais 9.00-14.30.

Mokyklos logopedė Violeta Zemblienė

• Diagnozuoja mokinių šnekamosios ir rašomosios kalbos sutrikimų laipsnį.
• Organizuoja susirinkimus specialiojo ugdymo klausimais.
• Konsultuoja mokinius ir tėvus.
• Dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje.
• Bendradarbiauja su Pedagogine Psichologine Tarnyba (PPT), rūpinasi dokumentų paruošimu.
 Logopedė konsultuoja 334 kabinete:
pirmadieniais 9.00-14.00;
antradieniais 9.00-14.00;
trečiadieniais 9.00-14.00;
ketvirtadieniais 9.00-14.00.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sandra  Kapeliorienė

• Teikia pirmąją pagalbą.

• Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, teikia informaciją klasės auklėtojui apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir atlieka šių rekomendacijų priežiūrą.
• Atlieka lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymą.
• Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams.
• Kaupia ir skleidžia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
• Inicijuoja mokyklos sveikatinimo projektų rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.
• Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
• Dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
Sveikatos priežiūros specialistė dirba 114 kabinete:
antradieniais 8.00-17.00;
ketvirtadieniais 8.00-14.00;
 Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TELEFONAI

Psichologinės pagalbos tarnybaTelefono numerisDarbo laikas
Vaikų linija www.vaikulinija.lt
116 111
Kasdien 11.00-21.00
Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt
8 800 28888
Visą parą
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
8 800 60700
Visą parą
Pagalbos moterims linija
8 800 66366
I-V 10.00-21.00
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
8 800 26161 8 5 2773135
I-V 8.00-16.00
Vaiko raidos centras
8 5 275 75 64
Visą parą

PSICHOLOGINĖ PAGALBA INTERNETU

Vaikų linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt
Atsako per dvi dienas
Jaunimo linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas
Atsako per tris dienas
Vilties linija Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt
Atsako per tris dienas
 Informacija tėvams

http://www.kaunas.lt/svietimas/pagalba-vaikui/  

Patarimai tėvams

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>