EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

 • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
 • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Specialistai

psichologė 

 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus: tokių individualių ir grupinių susitikimų metu aptariamos ir analizuojamos tarpusavio santykių problemos, bendravimo sunkumai, tyrinėjami jausmai ir vidinio pasaulio išgyvenimai, stiprinamas tikėjimas savimi, skatinamas geresnis savęs pažinimas, mintimis grįžtama į svarbius įvykius praeityje, mąstoma apie ateitį bei gvildenami kiti aktualūs gyvenimo iššūkiai;
 • Veda psichologines grupes, kurių metu siekiama stiprinti stipriąsias mokinių savybes ir keisti nepageidaujamas;
 • Atlieka mokinio psichologinį galių ir sunkumų vertinimą;
 • Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina psichologinio-socialinio pobūdžio tyrimus mokykloje;
 • Rūpinasi psichologiniu mokyklos bendruomenės švietimu, dalyvaudama klasės valandėlėse, vesdama tematinius užsiėmimus vaikams, skaitydama pranešimus mokytojų ir tėvų susirinkimuose, atnaujindama informaciją sienlaikraštyje ir pan.
Psichologė konsultuoja 301 kabinete:

Pirmadieniais 9.00-15.00;
Antradieniais ir trečiadieniais 8.00 - 14.00.


 Socialinės pedagogės Inga Kanapienė ir Viktorija geštautienė

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu grupės auklėtojas neturi tam galimybių.
 • Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai nelanko mokyklos ar vengia tai daryti.
 • Atsakinga už nemokamą maitinimą.
Socialinė pedagogė INGA KANAPIENĖ konsultuoja 212 kabinete:

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.30-12.30;
Ketvirtadieniais 12.00-15.00.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Viktorija Geštautienė KONSULTUOJA 322 KABINETE:

Pirmadieniais 8.30-12.30;
Antradieniais 9.30- 13.30;
Ketvirtadieniais 8.30-12.30.


Specialioji pedagogė Gabrielė Skirgailienė

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių mokinių vystymosi raida, jos korekcija.

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą.
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgiant kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • pataria mokytojams, kaip modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas, konsultuoja juos specialiosios pagalbos teikimo klausimais, teikia metodinę pagalbą.
 • konsultuoja ir bendradarbiauja su specialiųjų poreikių mokinių tėvais.
 • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos darbe.
 • bendradarbiauja su Pedagogine Psichologine Tarnyba (PPT), rūpinasi dokumentų paruošimu.
 • kaupia, gretina ir analizuoja pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato tobulinimo kelius.
Specialioji pedagogė konsultuoja 323 kabinete
 Dirba kasdien 8.30-12.00

Mokyklos logopedė Violeta Zemblienė

• Diagnozuoja mokinių šnekamosios ir rašomosios kalbos sutrikimų laipsnį.
• Organizuoja susirinkimus specialiojo ugdymo klausimais.
• Konsultuoja mokinius ir tėvus.
• Dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje.
• Bendradarbiauja su Pedagogine Psichologine Tarnyba (PPT), rūpinasi dokumentų paruošimu.
 Logopedė konsultuoja 334 kabinete:
pirmadieniais 8.30-14.00;
antradieniais 8.30-14.00;
trečiadieniais 8.30-14.00;
ketvirtadieniais 8.30-14.00.

Mokyklos visuomenės sveikatos  specialistė Sandra  Kapeliorienė

• Teikia pirmąją pagalbą.

• Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, teikia informaciją klasės auklėtojui apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir atlieka šių rekomendacijų priežiūrą.
• Atlieka lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymą.
• Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams.
• Kaupia ir skleidžia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
• Inicijuoja mokyklos sveikatinimo projektų rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.
• Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
• Dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
Sveikatos specialistė dirba 114 kabinete:
pirmadieniais 8.00-16.30;
ketvirtadieniais 8.00-16.30;
 Pietų pertrauka 12.00 – 12.30.
Kontakatai: tel. +370 67434251, el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TELEFONAI

Psichologinės pagalbos tarnybaTelefono numerisDarbo laikas
Vaikų linija www.vaikulinija.lt
116 111
Kasdien 11.00-21.00
Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt
8 800 28888
Visą parą
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
8 800 60700
Visą parą
Pagalbos moterims linija
8 800 66366
I-V 10.00-21.00
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
8 800 26161 8 5 2773135
I-V 8.00-16.00
Vaiko raidos centras
8 5 275 75 64
Visą parą

PSICHOLOGINĖ PAGALBA INTERNETU

Vaikų linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt
Atsako per dvi dienas
Jaunimo linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas
Atsako per tris dienas
Vilties linija Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt
Atsako per tris dienas
 Informacija tėvams

http://www.kaunas.lt/svietimas/pagalba-vaikui/  

Patarimai tėvams

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>