EN

contact

sitemap

home

  • Pradžia
  • Struktūra ir kontaktai
  • Darbuotojai

Darbuotojai

Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms>>

 

 2019-2020 m.m mokykloje dirba 49 pedagogai:

  • 3 mokytojai ekspertai,
  • 19  mokytojų  metodininkų,
  • 14 vyresniųjų mokytojų ir 1 vyresnysis specialistas,
  • 11 mokytojų, 3 specialistai
Pedagogų sąrašas
 

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Įgyta kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Kontaktai

LIETUVIŲ KALBA

 1.

Misytė Vaiva

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Edukologijos magistrė

IVa klasės vadovė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 2.

Paužienė Ramunė Loreta

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Ia klasės vadovė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo  grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 3.

Rutaitienė Eugenija

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Dorinis ugdymas (etika)

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 4.

Valentienė Asta

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Ia klasės vadovė

Gimnazijos tarybos narė

Atestacinės komisijos narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

UŽSIENIO KALBOS

 5.

Adomaitienė Janina

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Gimnazijos tarybos narė

Metodinės tarybos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo  grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 6.

Kurienė Asta

Aukštasis

Vokiečių kalba.

Vokiečių kalbos mokytoja

Korupcijos prevencijos komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 7.

Dailidonytė Snieguolė

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Ib klasės vadovė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 8.

Krakauskaitė Skaistė

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

6a klasės vadovė

Ugdymo karjerai darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 9.

Puzinova Uljana

Aukštasis

Rusų kalba.

Žmogaus sauga.

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Vaiko gerovės komisijos narė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

 

El.paštas

TIKSLIEJI IR GAMTOS MOKSLAI

 10.

Batulevičienė Vaida

Aukštasis

Biologija.

Biologijos mokytoja 

 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 11.

Davainienė Jūratė

Aukštasis

Informacinės technologijos.

Informatikos mokytoja metodininkė,

matematikos vyresnioji mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El. dienyno administratorė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės pirmininkė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos pirmininkė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 12.

Ona Dičkienė

Aukštasis

Matematika.

Matematikos mokytoja metodininkė

 7a klasės vadovė

Vaiko gerovės komisijos narė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 13.

Masaitienė Galina Rima

Aukštasis

Matematika.

Ekonomika ir verslumas.

Matematikos mokytoja metodininkė

IIIa klasės vadovė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Ugdymo karjerai darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 14.

Paškevičienė Alina

Aukštasis

Matematika.

Matematikos mokytoja metodininkė

8a ir 8b klasių vadovė

Vaiko gerovės komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 15.

Skirmantė Vardauskaitė

Aukštasis

Fizika.

Fizikos mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 16.

Urlakienė Jolita

Aukštasis

Chemija.

Chemijos vyresnioji mokytoja

Metodinės tarybos narė

Darbo tarybos narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SOCIALINIAI MOKSLAI

 17.

Ivaškevičienė Roma

Aukštasis

Psichologija.

Karjeros planavimas.

Vyresnioji mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo karjerai komisijos pirmininkė

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos pirmininkė

“Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 18.

Kazakevičienė Dalia

Aukštasis

Istorija.

Istorijos mokytoja metodininkė

Darbo tarybos narė

5b klasės vadovė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės pirmininkė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 19. Evaldas Ramanciuškas Aukštasis

Istorija.

Istorijos mokytojas

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narėys Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 20.

Vaškevičiūtė Jurgita

Aukštasis

Geografija.

Geografijos vyresnioji mokytoja.

Edukologijos magistrė

Metodinės tarybos narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Sportinių šokių klubo „Svaja“ vadovė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SVEIKATINIMO, DORINIO UGDYMO IR KŪRYBINĖS RAIŠKOS MOKSLAI

 21.

Agurkienė Rita

Aukštasis

Kūno kultūra.

Kūno kultūros mokytoja ekspertė

Gimnazijos istorijos muziejaus vadovė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Metodinės tarybos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. :

 22.

Dauskurtienė Laima

Aukštasis

Technologijos.

Technologijų mokytoja metodininkė

5a klasės vadovė

Metodinės tarybos pirmininkė

Atestacinės komisijos narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 23.

Kivilienė Rasa

Aukštasis

Dailė.   Braižyba.

Dailės mokytoja metodininkė

Gimnazijos tarybos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Atestacinės komisijos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 24.

Kulvietienė Darija

Aukštasis

Tikyba.

Tikybos mokytoja metodininkė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 25.

Kurtinaitis Tomas

Aukštasis

Technologijos.

Technologijų vyresnysis mokytojas

Viešųjų pirkimų komisijos narys

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 26.

Plytninkas Gintautas

Aukštasis

Kūno kultūra.

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narys

Korupcijos prevencijos komisijos narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 27.

Liesionienė Odeta

Aukštasis

Krašto gynyba.

Pilietiškumo pagrindai

Kūno kultūros mokytoja

Sporto bakalauras

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 28.

Strabulienė Rasa

Aukštasis

Muzika.

Muzikos vyresnioji mokytoja.

Muzikos pedagogikos magistrė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PRADINIS UGDYMAS

 29

Girnienė Rasa

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

1a klasės vadovė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 30.

Kazlauskienė Eugenija

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

4b klasės vadovė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Vaiko gerovės komisijos narė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 31.

Kairevičienė Romualda

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo vyresnioji mokytoja

1b klasės vadovė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

 

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 32.

Petreikienė Virginija

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

2a klasės vadovė

Metodinės tarybos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 33.

Rita Rulevičiūtė

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo vyresnioji mokytoja

 3b  klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 34.

Vaičiulionienė Milda

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

4a klasės vadovė

Atestacinės komisijos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 35.

Vilkauskienė Lina

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė.

Edukologijos magistrė

3a klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

36.

Truskauskaitė Laimutė

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytoja

2b klasės vadovė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

“Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės narė

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 37.

Jaskutytė Inesa

Aukštasis

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo grupės vadovė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SPECIALISTAI

 38.

Šegždienė Lina

 Aukštasis

Specialioji pedagogė

Vaiko gerovės komisijos narė

El.paštas

 39.

Viktorija Banytė

Aukštasis

Pagalbos mokiniui specialistė

Socialinė pedagogė

Gimnazijos tarybos narė

Vaiko gerovės komisijos narė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 40.

Rekašiūtė Eglė

Aukštasis

Psichologija

IV psichologo kvalifikacinė kategorija

Psichologė

Vaiko gerovės komisijos narė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 41.

Zemblienė Violeta

Aukštasis

 Vyresnioji logopedė

Mokytoja padėjėja

Logopedė

Vaiko gerovės komisijos narė

El.paštas

 Nepagrindinėse pareigose dirba:

 

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

 Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Kontaktai

 42.

 Bartkevičienė Aušra

Aukštasis

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė

Sporto magistrė (metodininkė)

 

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 43. Gustas Giedrius Aukštasis Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 44.

 Misevičius Jonas

Aukštasis

Dorinis ugdymas (etika)

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas.

Etninės kultūros mokytojas metodininkas

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 45.

 Pečiulienė Ramunė Giedrė

Aukštasis

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė.

Muzikos mokytoja ekspertė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 46.

Pralgauskienė Regina

Aukštasis

Prancūzų kalba.

Prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja

Korupcijos prevencijos komisijos narė

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

47. Rainienė Margarita Aukštasis

Šokis.

Šokio mokytoja

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

48.

 Titenytė Edita

Aukštasis

Biologija.

Biologijos mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 49

Umbrasas Rytas

Aukštasis

Informacinės technologijos.

Informacinių technologijų mokytojas

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KITI DARBUOTOJAI:

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr., el. pašto adresas

Inga Sodaitienė Raštinės vedėja

(8 37) 373625

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Eglė Žukauskienė Raštvedė
Archyvarė

(8 37) 373625

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vida Stepučinskienė Bibliotekos vedėja

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gintautas Ligeika Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Audrius Jokubauskas Informacinių technologijų tvarkytojas

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mokytojo padėjėjas, budėtojas, pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis, valytojas, vairuotojas

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 (37) 373625, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>