EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

  • Pradžia
  • Struktūra ir kontaktai
  • Darbuotojai

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

  • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
  • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Darbuotojai

Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms>>

 

 2023-2024 m.m mokykloje dirba 46 pedagogai:

  • 4 mokytojai ekspertai,
  • 15  mokytojų  metodininkų, 1 specialistas metodininkas
  • 12 vyresniųjų mokytojų ir 1 vyresnysis specialistas,
  • 11 mokytojai, 2 specialistai.
Pedagogų sąrašas
 

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Įgyta kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Kontaktai

LIETUVIŲ KALBA

 1.

Paužienė Ramunė Loreta

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

6b klasės vadovė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo  grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 2.

Rutaitienė Eugenija

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

7a klasės vadovė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 3.

Valentienė Asta

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

8a klasės vadovė

Atestacinės komisijos narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

UŽSIENIO KALBOS

 4.

Alina Donėlienė

Anglų kalba.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

5b klasės vadovė

Ugdymo karjerai komisijos narė

El.paštas:

 5.

Jolanta Lapkienė

Vokiečių kalba.

Vokiečių kalbos mokytoja

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

6.

Dailidonytė Snieguolė

Anglų kalba.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Ugdymo karjerai komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 7.

Krakauskaitė Skaistė

Anglų kalba.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

IIa klasės vadovė

Metodinės tarybos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8.

Puzinova Uljana

Rusų kalba.

Žmogaus sauga.

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

7b klasės vadovė

Vaiko gerovės komisijos narė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

El.paštas

9. Natalia Riabezhenko

Anglų kalba

Rusų kalba/ ispanų kalba

Mokytoja

  El.paštas

TIKSLIEJI IR GAMTOS MOKSLAI

 10.

Pilėnaitė Ginvilė

Biologija.

Biologijos mokytoja 

 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

El.paštas

 11.

Davainienė Jūratė

Informacinės technologijos.

Informatikos mokytoja metodininkė,

matematikos vyresnioji mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El. dienyno administratorė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės pirmininkė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos pirmininkė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 12.

Dičkienė Ona

Matematika.

Matematikos mokytoja metodininkė

IIa klasės vadovė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 13.

Nataliia Dovhan

Matematika.

Matematikos mokytoja 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

14. Ferensaitė Kristina

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 15.

Paškevičienė Alina

Matematika.

Matematikos mokytoja metodininkė

IIIa klasės vadovė

Ugdymo karjerai darbo grupės narė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 16.

Vardauskaitė Skirmantė

Fizika.

Fizikos mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 17.

Zinevičienė Jovita

Chemija.

Chemijos vyresnioji mokytoja

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SOCIALINIAI MOKSLAI

18.

Viktorija Geštautienė

(vaiko auginimo atostogos)

 

Karjeros specialistė.

Socialinis pedagogas metodininkas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 19.

Kazakevičienė Dalia

Istorija.

Istorijos mokytoja metodininkė

Darbo tarybos pirmininkė

Ib klasės vadovė

Metodinės tarybos narė

Gimnazijos tarybos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 20. Ramanciuškas Evaldas

Istorija.

Biologija.

Istorijos mokytojas

Biologijos mokytojas

5a klasės vadovas

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 21.

Vaškevičiūtė Jurgita

Geografija.

Geografijos vyresnioji mokytoja.

Edukologijos magistrė

6a klasės vadovė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo  darbo grupės narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Sportinių šokių klubo „Svaja“ vadovė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SVEIKATINIMO, DORINIO UGDYMO IR KŪRYBINĖS RAIŠKOS MOKSLAI

 22.

Agurkienė Rita

Fizinis ugdymas

Kūno kultūros mokytoja ekspertė

Gimnazijos istorijos muziejaus vadovė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo  darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. :

 23.

Dauskurtienė Laima

Technologijos.

Technologijų mokytoja metodininkė

Ia klasės vadovė

Metodinės tarybos pirmininkė

Atestacinės komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 24.

Kivilienė Rasa

Dailė.   Braižyba.

Dailės mokytoja metodininkė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės pirmininkė

Atestacinės komisijos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 25.

Kulvietienė Darija

Tikyba.

Tikybos mokytoja metodininkė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė

 „Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 26.

Kurtinaitis Tomas

Technologijos.

Technologijų vyresnysis mokytojas

Viešųjų pirkimų komisijos narys

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

Metodinės tarybos narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 27.

Plytninkas Gintautas

Fizinis ugdymas.

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narys

Korupcijos prevencijos komisijos narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

28. Samanta Kateivaitė

Šokis.

Šokio  mokytoja

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 29.

Strabulienė Rasa

Muzika.

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzikos pedagogikos magistrė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

30. Morkevičienė Vilma

 Gyvenimo įgūdžiai

Psichologija

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PRADINIS UGDYMAS

 31.

Girnienė Rasa

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

1a klasės vadovė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sekretorė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 32.

Kazlauskienė Eugenija

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

4b klasės vadovė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 33.

Kairevičienė Romualda

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo vyresnioji mokytoja

1b klasės vadovė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Gimnazijos tarybos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 34.

Žilinskienė Rita

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo  vyresnioji mokytoja

2b klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 35.

Rita Rulevičiūtė

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

3b  klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Korupcijos prevencijos komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 36.

Vaičiulionienė Milda

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

4a klasės vadovė

Atestacinės komisijos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

„Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 37.

Vilkauskienė Lina

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Edukologijos magistrė

3a klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

“Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

38.

Truskauskaitė Laimutė

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytoja

2a klasės vadovė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Gimnazijos tarybos narė

Metodinės tarybos narė

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 39.

Jaskutytė Inesa

Priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo grupės vadovė

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SPECIALISTAI

    Psichologas

Vaiko gerovės komisijos narė

Ugdymo karjerai darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 40.

Gabrielė Skirgailienė

Specialioji pedagogė

Vaiko gerovės komisijos narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 41.

Inga Kanapienė

 

Socialinė pedagogė

 

Gimnazijos tarybos narė

Vaiko gerovės komisijos narė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 42.

Zemblienė Violeta

 Vyresnioji logopedė

Mokytoja padėjėja

Logopedė

Vaiko gerovės komisijos narė

El.paštas

 Neformalusis ugdymas

 

Pavardė, vardas

 Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Kontaktai

 43.

 Bartkevičienė Aušra

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė

Sporto magistrė (metodininkė)

 „Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 44.

 Misevičius Jonas

Dorinis ugdymas (etika)

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas.

Etninės kultūros mokytojas metodininkas

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 45.

 Pečiulienė Ramunė Giedrė

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė.

Muzikos mokytoja ekspertė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

46. Židonytė Violeta

Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė.

Dailės ir dizaino pedagogė-ekspertė

   

KITI DARBUOTOJAI:

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr., el. pašto adresas

Asta Kontromavičienė

Dokumentų specialistė

Archyvarė

(8 37) 373625

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Rugilė Rabašauskaitė Administratorė

(8 37) 373625

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vida Stepučinskienė Bibliotekininkė

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Eglė Gulbinė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

(8 37) 373625

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Audrius Jokubauskas Informacinių technologijų sistemų administratorius

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mokytojo padėjėjas, budėtojas, ūkio darbuotojai, kiemsargis, valytojas, vairuotojas

(8 37) 373625
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 (37) 373625, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>