contact

sitemap

home

Pedagogai

Pedagogų sąrašas

2018-2019 m.m.

 

 

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Įgyta kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Kontaktai

LIETUVIŲ KALBA

 1.

Misytė Vaiva

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Edukologijos magistrė

IIIa klasės vadovė

Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 2.

Paužienė Ramunė Loreta

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

8a klasės vadovė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo  grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 3.

Rutaitienė Eugenija

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Dorinis ugdymas (etika)

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Gimnazijos tarybos narė

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 4.

Valentienė Asta

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Ia klasės vadovė

Atestacinės komisijos narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

UŽSIENIO KALBOS

 5.

Adomaitienė Janina

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Metodinės tarybos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo  grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 6.

Andreikėnienė Dalė

Aukštasis

Vokiečių kalba.

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Korupcijos prevencijos komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 7.

Dailidonytė Snieguolė

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

8b klasės vadovė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 8.

Jaugienė Magdalena

Aukštasis

Rusų kalba.

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Atestacinės komisijos sekretorė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 9.

Janušauskienė Gaiva

Aukštasis

Anglų kalba.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

5a klasės vadovė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 10.

Puzinova Uljana

Aukštasis

Rusų kalba.

Žmogaus sauga.

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Vaiko gerovės komisijos narė

Ugdymo karjerai darbo grupės narė

El.paštas

TIKSLIEJI IR GAMTOS MOKSLAI

 11.

Blebaitė Regina

Aukštasis

Fizika.

Fizikos mokytoja metodininkė

Fizikos magistrė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 12.

Davainienė Jūratė

Aukštasis

Informacinės technologijos.

Informatikos mokytoja metodininkė,

matematikos vyresnioji mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El dienyno administratorė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės pirmininkė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos pirmininkė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 13.

Ona Dičkienė

Aukštasis

Matematika.

Matematikos mokytoja metodininkė

 6a klasės vadovė

Vaiko gerovės komisijos narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 14.

Masaitienė Galina Rima

Aukštasis

Matematika.

Ekonomika ir verslumas.

Matematikos mokytoja metodininkė

IIa klasės vadovė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 15.

Paškevičienė Alina

Aukštasis

Matematika.

Matematikos mokytoja metodininkė

7a klasės vadovė

Vaiko gerovės komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 16.

Samulėnienė Daiva

Aukštasis

Biologija.

Biologijos vyresnioji mokytoja

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 17.

Urlakienė Jolita

Aukštasis

Chemija.

Chemijos vyresnioji mokytoja

Metodinės tarybos narė

Darbo tarybos narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SOCIALINIAI MOKSLAI

 18.

Ivaškevičienė Roma

Aukštasis

Lietuvių kalba.

Psichologija.

Karjeros planavimas.

Vyresnioji mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo karjerai komisijos pirmininkė

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos pirmininkė

“Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 19.

Kazakevičienė Dalia

Aukštasis

Istorija.

Istorijos mokytoja metodininkė

Gimnazijos tarybos narė

Darbo tarybos narė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės pirmininkė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 20.

Vaškevičiūtė Jurgita

Aukštasis

Geografija.

Geografijos vyresnioji mokytoja.

Edukologijos magistrė

Gimnazijos tarybos narė

Metodinės tarybos narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Sportinių šokių klubo „Svaja“ vadovė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

SVEIKATINIMO, DORINIO UGDYMO IR KŪRYBINĖS RAIŠKOS MOKSLAI

 21.

Agurkienė Rita

Aukštasis

Kūno kultūra.

Kūno kultūros mokytoja ekspertė

Gimnazijos istorijos muziejaus vadovė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Metodinės tarybos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. :

 22.

Dauskurtienė Laima

Aukštasis

Technologijos.

Technologijų mokytoja metodininkė

IVa klasės vadovė

Metodinės tarybos narė

Atestacinės komisijos narė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 23.

Kivilienė Rasa

Aukštasis

Dailė.   Braižyba.

Dailės mokytoja metodininkė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Atestacinės komisijos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 24.

Kulvietienė Darija

Aukštasis

Tikyba.

Tikybos mokytoja metodininkė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 25.

Kurtinaitis Tomas

Aukštasis

Technologijos.

Technologijų vyresnysis mokytojas

Viešųjų pirkimų komisijos narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 26.

Plytninkas Gintautas

Aukštasis

Kūno kultūra.

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Gimnazijos turto inventorizavimo

komisijos narys

Viešųjų pirkimų komisijos narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 27.

Liesionienė Odeta

Aukštasis

Krašto gynyba.

Pilietiškumo pagrindai

Kūno kultūros mokytoja

Sporto bakalauras

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 28.

Strabulienė Rasa

Aukštasis

Muzika.

Muzikos vyresnioji mokytoja.

Muzikos pedagogikos magistrė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės pirmininkė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Gimnazijos turto inventorizavimo

komisijos narė

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PRADINIS UGDYMAS

 29

Girnienė Rasa

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

4a klasės vadovė

Gimnazijos turto inventorizavimo

komisijos narė

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 30.

Kazlauskienė Eugenija

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

3b klasės vadovė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Personalo laisvalaikio organizavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 31.

Pečiulienė Rasa

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

4b klasės vadovė

„Gabių mokinių klubo“ veiklos organizavimo darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 32.

Petreikienė Virginija

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

1a klasės vadovė Metodinės tarybos narė

Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 33.

Rita Rulevičiūtė

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo vyresnioji mokytoja

 2b  klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

“Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 34.

Vaičiulionienė Milda

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė

3a klasės vadovė

Atestacinės komisijos narė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Strateginio plano 2019-2021 metams rengimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 35.

Vilkauskienė Lina

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio mokymo mokytoja metodininkė.

Edukologijos magistrė

2a klasės vadovė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Gimnazijos turto inventorizavimo komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

36.

Truskauskaitė Laimutė

Aukštasis

Pradinis ugdymas.

Pradinio ugdymo mokytoja

1b klasės vadovė

Gimnazijos tarybos narė

“Visos dienos mokyklos” veiklos koordinavimo darbo grupės narė

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 37.

Mačiulaitytė Virginija

Aukštasis

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo grupės vadovė

El.paštas

SPECIALISTAI

 38.

Petkevičienė Rita

 

Vyresnioji specialioji pedagogė

Vaiko gerovės komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 39.

Viktorija Banytė

Aukštasis

Pagalbos mokiniui specialistė

Socialinė pedagogė

Vaiko gerovės komisijos narė

Mokinių tarybos veiklos koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 40.

Kriščiukaitienė Sigita

Aukštasis

Psichologija

IV psichologo kvalifikacinė kategorija

Psichologė

Vaiko gerovės komisijos narė

Ugdymo karjerai komisijos narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 41.

Zemblienė Violeta

Aukštasis

 Vyresnioji logopedė

Mokytoja padėjėja

Logopedė

Vaiko gerovės komisijos narė

El.paštas

 Nepagrindinėse pareigose dirba:

 

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

 Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Kontaktai

 42.

 Bartkevičienė Aušra

Aukštasis

Neformalaus ugdymo būrelio vadovė

Sporto magistrė (metodininkė)

 

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 43.

 Misevičius Jonas

Aukštasis

Dorinis ugdymas (etika)

Neformalaus ugdymo būrelio vadovas.

Etninės kultūros mokytojas metodininkas

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narys

    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 44.

 Pečiulienė Ramunė Giedrė

Aukštasis

Neformalaus ugdymo būrelio vadovė.

Muzikos mokytoja ekspertė

Etnokultūrinio ir pilietinio ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 45.

 Pralgauskienė Regina

Aukštasis

Prancūzų kalba.

Prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja

Korupcijos prevencijos komisijos narė

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

46.

 Titenytė Edita

Aukštasis

Biologija.

Biologijos mokytoja

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymo koordinavimo darbo grupės narė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 47

Umbrasas Rytas

Aukštasis

Informacinės technologijos.

Informacinių technologijų mokytojas

Neformalaus švietimo būrelio vadovas

Informacijos sklaidos ir gimnazijos įvaizdžio formavimo  darbo grupės narys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Tel. 8 (37) 373625, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 2018-2019 m.m mokykloje dirba 47 pedagogai:

  • 3 mokytojai ekspertai,
  • 22  mokytojas metodininkas,
  • 14 vyresniųjų mokytojų ir 2 vyresnieji specialistai,
  • 4 mokytojai, 2 specialistai

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>