EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

  • Pradžia
  • Veiklos sritys
  • Įtraukusis ugdymas

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

  • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
  • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Įtraukusis ugdymas

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

Kauno Palemono gimnazija įgyvendina esminę įtraukiojo ugdymo vertybinę nuostatą, kad įtraukimas ir teisingumas yra suprantami kaip kokybiško ugdymo pagrindas.

Gimnazijos bendruomenė siekia

· stiprinti besimokančiųjų savivertę;

· identifikuoti kiekvieno besimokančiojo stiprybes ir galimybes;

· kad mokytojas būtų atsakingas už kiekvieno savo mokinio mokymąsi;

· kad kiekvienas mokinys galėtų mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.

Dokumentai/nuorodos: · Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai https://juventa.lt/wp-content/uploads/2021/09/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-MOKYMUISI-IR-PAZANGAI-1-1.pdf · Įtraukties veiksmų planas 2021-2024 m. https://juventa.lt/wp-content/uploads/2021/10/Itraukties-veiksmu-planas-2021-2024-m..pdf

· Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose. Rekomendacijos https://juventa.lt/wp-content/uploads/2021/09/REKOMENDACIJOS-itraukiojo-ugd.-igyvendinimas-BU-mokyklose.pdf ·

Nacionalinė švietimo agentūra.Įtraukusis ugdymas:Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės)

Atmintinė mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“ skelbiama NŠA interneto svetainėje www.nsa.smm.lt.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>