EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

  • Pradžia
  • Administracinė informacija
  • Darbo užmokestis

kviečiame mokytis 2021 Medium

Kviečiame mokytis Kauno Palemono gimnazijoje!
Mokiniai priimami mokytis pagal priešmokyklinio,  pradinio (1-4 klasės), pagrindinio (5-10 klasės) ir vidurinio (11-12 klasės) ugdymo programas.

Informacija apie priėmimą>>


 

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie mokyklos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiuos gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusiu metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2017 m.(Eur)
2018 m.
(Eur)
2019 m.
I
ketvirčio
(Eur)
2019 m.
II
ketvirčio
(Eur)
Direktorius 1

1352,50 

1400,00 

   

Direktoriaus pavaduotojas

4

753,00

1150,00 

   

Mokytojas ekspertas

3

 648,50

1224,50 

   

Mokytojas metodininkas

22

 796,50

1033,62

   

Vyresnysis mokytojas

14

560,00

867,70 

   

Mokytojas

4

 304,50

493,78

   

Pagalbos mokiniui specialistas (logopedas, specialusis pedagogas, 
socialinis pedagogas,
psichologas)

4

570,00

 548,50

   

Bibliotekininkas

2

484,00 

534,65 

   

Raštinės darbuotojas

2

544,00 

 691,85

   

Aptarnaujantis personalas (valytojos, rūbininkės, pagalbiniai darbininkai, kiemsargiai)

12

397,00 

 520,50

   

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>