EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

  • Pradžia
  • Administracinė informacija
  • Darbo užmokestis

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

  • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
  • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie mokyklos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiuos gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusiu metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Eil.Nr.  Pareigų (pareigybės) pavadinimas  

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m.  2022 m. I ketv.
1 Administratorius 1356,71 1615,43
2 Archyvaras 1335,17 1387,36
3 Bibliotekininkas 1486,80 1558,41
4 Budėtojas 642,00 730,00
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1994,08 2405,95
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1529,58 1665,20
7 Direktorius 2369,09 3265,96
8 Dokumentų specialistas   1615,43
9 Informacinių technologijų sistemų admnistratorius 1221,30 1499,28
10 Kiemsargis 642,00 730,00
11 Logopedas 1154,28 1602,26
12 Mokytojas 1520,36 1677,81
13 Mokytojo padėjėjas 782,25 883,82
14 Psichologas 1042,53 1446,19
15 Socialinis pedagogas 1042,53 1449,81
16 Specialusis pedagogas 553,12 1346,64
17 Ūkio darbuotojas 809,77 1149,95
18 Vairuotojas 1300,95 1330,35
19 Valytojas 642,00 730,00
       Pastaba: 1. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis(Eur.)-1 etatui;

 

 

 

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>