EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

  • Pradžia
  • Administracinė informacija
  • Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie mokyklos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiuos gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusiu metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Eil.Nr.  Pareigų (pareigybės) pavadinimas  

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 m. 4 ketvirtis 2020 m. 
1 Administratorius 1358,54 1343,69
2 Archyvaras 1290,92 1312,90
3 Bibliotekininkas 1493,7 1474,59
4 Budėtojas 671,49 637,67
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2256,56 1803,78
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1578,28 1564,57
7 Direktorius 2023,91 2046,29
8 Ekspertas 2142,46 1680,23
9 Informacinių technologijų sistemų admnistratorius 1228,44 1132,86
10 Kiemsargis 609,89 607,00
11 Logopedas 1184,15 1157,37
12 Mokytojas 2012,19 1419,58
13 Mokytojo padėjėjas 629,08 799,12
14 Psichologas 1887,55 1079,22
15 Raštvedys 1290,92 1285,35
16 Socialinis pedagogas 1130,58 1058,79
17 Specialusis pedagogas  - 962,72
18 Ūkvedys 707,35 704,00
19 Vairuotojas 1299,76 1278,20
20 Valytojas 607,4 607,00
       Pastaba: 1. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis(Eur.)-1 etatui;

 

 

 

 

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>