EN

contact

sitemap

home

Visos dienos mokykla

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA  2018/2019 m.m. išbandė VISOS DIENOS MOKYKLOS modelį priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1-4 klasėse.
BIČIUS 2019-2020 m.m. suformuotos dvi visos dienos mokyklos grupės.  Visos dienos mokykla suprantama kaip mokyklos veiklos organizavimo modelis, pasižymintis:
ilgesniu nei įprasta praleistu mokykloje laiku; 
formalaus ugdymo ir neformalaus švietimo derme; 
teikiama individualia mokymosi, švietimo ir socialine pagalba vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams),  
aktyviu mokinių tėvų ir socialinių partnerių įtraukimu į veiklas, 
saugios aplinkos vaikui iki grįžtant į namus užtikrinimu, maitinimo ir pavežėjimo organizavimu. 
 Esminė visos dienos mokyklos kūrimo nuostata – mokykla yra visos bendruomenės rūpestis bei įsipareigojimas tenkinti individualius vaiko ir jo šeimos poreikius, teikti savalaikę ir tikslingą pagalbą.

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Roma Ivaškevičienė

Mokiniu ugdo PUG, 1-4 ir 5-IV kl. mokytojai, pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai, bibliotekos vedėja, sveikatos priežiūros specialistė ir dvi savanorės, kurios atvyko per Europos Solidarumo Korpuso programą, dalyvauja šios programos projekte #glocal, kurį koordinuoja A.C. Patria Savanorių Centras 

esc logo ltlogo glocal       ACP Final Color    SC v1 Color

Pagrindinės veiklos:

  1. Individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas.
  2. Bendrųjų gebėjimų lavinimas.
  3. Sveikos gyvensenos propagavimas.
  4. Namų darbų ruoša.
  5. Mokymosi pagalba.
  6. Socialinė priežiūra.
  7. Laisvalaikio organizavimas.
VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS>>
VDM DIRBA SAVANORĖS>>
VISOS DIENOS MOKYKLOS TALENTŲ ŠOU>>
MOKINIAI STATO VDM>>
VDM MOKINIAI GLOBOJA PAUKŠTELIUS IR ŽVĖRELIUS>>
SNIEGO DIENA VISOS DIENOS MOKYKLOJE>>
NAMŲ DARBŲ RUOŠA>>
MOKINIAI SVEČIUOSE PAS MOKYTOJUS-DALYKININKUS>>
TĖVŲ RENGINIAI VDM MOKINIAMS1>>
TĖVŲ RENGINIAI VDM MOKINIAMS2>>
EKSKURSIJOS IR IŠVYKOS:

APIE MUS RAŠO. 

Visos dienos mokykloje vaikai geriau mokosi, tėvai mažiau jaudinasi | Alkas.lt

 http://alkas.lt/2018/11/22/visos-dienos-mokykloje-vaikai-geriau-mokosi-tevai-maziau-jaudinasi/#.W_7YS3ltQg8.link


2019-2020 m.m. suformuotos dvi VDM grupės:

  1. PUG vaikai ir 1 kl. mokiniai;
  2. 2-4 kl. mokiniai.
 

PUG

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

Viso mok.

Pageidaujantys lankyti VDM grupę

11

28

22

16

7

84

VDM grupę lanko 73 mokiniai. Tai sudaro 51% visų mokyklos PUG-4 klasių mokinių.

Dienos režimas:

Laikas

PUG vaikams ir 1 kl. mokiniams

12.30-13.30

Tyli poilsio valanda (stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas, lipdymas iš modelino ar smėlio ir kt.)

13.30-14.00

Nebaigtų užduočių valandėlė. Mokytojo padėjėjo pagalba   SUP mokiniams.

Skaitymo lavinimo pratybos. Konsultacijos

14.00-14.30

Pavakariai

14.30-16.00

Pr-Pasakų diena/Skaitymo valandėlė/Kūrinių inscenizavimas/Lėlių teatras/Šešėlių teatras (bibliotekoje)

A-Gamtos laboratorija (biologijos kab.,/Lakštingalų krantinė/Gimnazijos darželiai)

T-Kūrybinės dirbtuvės arba meno terapija (dailė/ technologijų kab., piešimas ant tapetų, asfalto, akmenukų ir kt.)

K-Linijiniai šokiai, judrūs žaidimai, žaidimai-rateliai (sporto arba aktų salėje) Draugiškumą ugdantys užsiėmimai

Pn-Filmų/Karaokė valandėlė, kūrybiškumo ugdymas išmaniosiomis technologijomis (IT/planšečių klasėje)

16.00-17.00*

Sveikos gyvensenos ugdymas: Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto salėje, pasivaikščiojimai gamtoje. Pilietiškumo ugdymas: Palemono / Kauno pažinimo išvykos, IT pamokėlės

Pastaba: Neformalusis ugdymas integruojamas į veiklas.

              * penktadienį VDM veikia iki 16 val.

Laikas

2-4 kl. mokiniams

13.30-14.00

Tyli poilsio valanda (stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas, lipdymas iš modelino ar smėlio ir kt.)

14.00-15.00

Pr-Pasakų diena/Skaitymo valandėlė/Kūrinių inscenizavimas/Lėlių teatras/Šešėlių teatras (bibliotekoje), anklų k. pamokėlės

A-Gamtos laboratorija (biologijos kab.,/Lakštingalų krantinė/Gimnazijos darželiai)

T-Kūrybinės dirbtuvės arba meno terapija (dailė/ technologijų kab., piešimas ant tapetų, asfalto, akmenukų ir kt.)

K-Linijiniai šokiai, judrūs žaidimai, žaidimai-rateliai (sporto arba aktų salėje). Draugiškumą ugdantys užsiėmimai

Pn-Filmų/Karaokė valandėlė, kūrybiškumo ugdymas išmaniosiomis technologijomis (IT/planšečių klasėje), IT pamokėlės

15.00-15.30

Pavakariai

15.30-16.30

Pamokų ruoša. Konsultacijos. Mokytojo padėjėjo pagalba SUP mokiniams

Skaitymo lavinimo pratybos

16.30-17.00*

Sveikos gyvensenos ugdymas: Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto salėje, pasivaikščiojimai gamtoje. Pilietiškumo ugdymas: Palemono / Kauno pažinimo išvykos

Pastaba: Neformalusis ugdymas integruojamas į veiklas.

            * penktadienį VDM veikia iki 16 val.

VDM tvarkos aprašas>>

2018-06-25 ŠMM ministro įsakymu Nr. V-601 patvirtintos rekomendacijos dėl VDM kūrimo ir veiklos organizavimo>>

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>