EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

 • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
 • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Visos dienos mokykla

VDM tikslas teikti pagalbą šeimai ir sudaryti palankias sąlygas gimnazijos mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas.

VDM uždaviniai:

 • užtikrinti VDM grupės mokinių užimtumą pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą ir dienotvarkę;
 • įgyvendinant metinį veiklos planą ir dienotvarkę užtikrinti priežiūros, pamokų ruošos, neformaliojo švietimo, sveikatą stiprinančių veiklų dermę;
 • sudaryti galimybę VDM grupės mokiniams pagal poreikį gauti maitinimo paslaugas. Už VDM grupės mokinių maitinimą šios grupės veiklos metu moka mokinių tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) pagal mokykloje nustatytus maitinimo įkainius;
 •  teikti informaciją mokinių tėvams apie mokinių dalyvavimą VDM grupės veiklose;
 • vykdyti VDM grupės lankomumo ir veiklų turinio apskaitą, organizuoti kokybišką grupės mokinių laisvalaikį.
 • plėsti socialinę partnerystę;
BIČIUS 2023-2024 m. msuformuotos trys visos dienos mokyklos grupės:  
 1. PUG vaikai ir 3-4 kl. mokiniai;
 2. 1a ir 1b kl. mokiniai;
 3. 2a ir 2b  kl. mokiniai.

 

VDM darbo laikas:

 • Pirmadieniais – penktadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17.00 val.;

VDM grupės paslaugos mokestis mokamas tik už faktinį valandinį VDM grupės lankymo laiką.

Visos dienos mokykloje mokiniams teikiama individuali pagalba ruošiant namų darbus; užtikrinamas saugus mokinių užimtumas po pamokų ir visapusiškas ugdymas visą dieną. Ugdymo turinys papildomas nemokamomis arba iš NVŠ krepšelio finansuojamomis lėšomis, arba tėvų (globėjų, rūpintojų) apmokamomis įvairiomis ir kokybiškomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas, priemonių įvairovė; organizuojamas mokinių maitinimas ir pavėžėjimo paslaugų organizavimas.

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Rasa Strabulienė

Mokinius ugdo VDM pedagogai bendradarbiaudamis su pagalbos mokiniui specialistais, mokytojo padėjėjais, socialiniais partneriais, mokytojais dalykininkais, Gabių mokinių klubo nariais, Gimnazijos mokinių tarybos nariais,  tėvais (globėjais, rūpintojais) ir savanoriai, kurie atvyksta per Europos Solidarumo Korpuso programą, dalyvauja šios programos projekte iMAP, kurį koordinuoja A.C. Patria Savanorių Centras 

esc logo ltMicrosoftTeams image 129     ACP Final Color    SC v1 Color

Pagrindinės veiklos:

 1. Individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas.
 2. Bendrųjų gebėjimų lavinimas.
 3. Sveikos gyvensenos propagavimas.
 4. Namų darbų ruoša.
 5. Mokymosi pagalba.
 6. Socialinė priežiūra.
 7. Laisvalaikio organizavimas.
VDM DIRBA SAVANORiai>>

Visos dienos mokyklos veikos 2018-2023 m.:


APIE MUS RAŠO. 

Visos dienos mokykloje vaikai geriau mokosi, tėvai mažiau jaudinasi | Alkas.lt

 http://alkas.lt/2018/11/22/visos-dienos-mokykloje-vaikai-geriau-mokosi-tevai-maziau-jaudinasi/#.W_7YS3ltQg8.link


 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>