contact

sitemap

home

Gimnazijos vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai

VIZIJA

Palemono gimnazija:

  • Atvira kaitai, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.
  • Ugdanti visų ugdymo pakopų mokinių asmenybės kompetencijas.
  • Atviras vietos bendruomenei kultūros židinys.

 MISIJA

  • Teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį priešmokyklinį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą saugioje aplinkoje. Ypatingą dėmesį skiriant gamtos ir tiksliųjų mokslų plėtotei ir sociokultūrinių kompetencijų ugdymui.
  • Savo veiklą grįsti bendravimu ir bendradarbiavimu su vietos bendruomene.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

  • Gimnazija – besimokanti organizacija.
  • Pagarba, dėmesys ir pasitikėjimas kiekvienu asmeniu.
  • Asmeninė ir socialinė atsakomybė.

Filosofija:

  • Tikroji gyvenimo pilnatvė – žmogaus ugdymas, grindžiamas demokratiškumo ir humanizmo, kaitos ir atsinaujinimo, atsakomybės sau ir kitiems principais.

GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 2018 M.

1 tikslas – taikant ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą, pasiekti, kad 10% pakiltų NMPP, PUPP, VBE aukštesniojo lygio pasiekimai.

2 tikslas – siekiant mokymosi socialumo ir užtikrinant mokinių emocinio intelekto ugdymo kryptingumą,  vykdyti tęstines gimnazijos strategiją įgyvendinančias programas.

3 tikslas – mokytojo–lyderio kompetencijų plėtojimas ir veiksmingumo skatinimas, siekiant mokinių mokymosi kokybės augimo. 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>