EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

  • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
  • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Gimnazijos vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai

VIZIJA

Konkurencinga, besivadovaujanti „Geros mokyklos koncepcija“, teikianti kokybišką bei šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį išsilavinimą, integralaus gamtamokslinio ugdymo, puoselėjanti tautines bei pilietines vertybes ilgoji gimnazija

 MISIJA

Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam besimokančiam įgyti kokybišką išsilavinimą, įgalinanti jį kurtis sėkmingą ateities karjerą. Kartu užtikrinanti asmenybės, suvokiančios harmoniją tarp šiuolaikinio pasaulio ir mūsų tautos tradicinio požiūrio į supančią aplinką ir joje vykstančius reiškinius, ūgtį.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Vertybės:

  • Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, siekiamybė geriausio.
  • Pagarba tradicijoms – savo tautos tradicijų puoselėjimas.
  • Inovatyvumas – atvirumas naujovėms.
  • Mokymasis – pažinimas, atradimas ir taikymas.
  • Pagarba ir tolerancija – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.
  • Atsakingumas – atsakingas požiūris į mus supančią aplinką.

Filosofija:

  • Gyvenu, kad mokyčiausi. Mokausi, kad gyvenčiau.

 

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS 2022-2024 METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLAI:

1 TIKSLAS –  Siekti kiekvieno besimokančiojo pažangos įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją, telkiant mokyklos bendruomenę.

2 TIKSLAS – Saugios ir modernios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.

3 TIKSLAS – Gimnazijos pastato ir edukacinių erdvių modernizavimo projektų įgyvendinimas.

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>