EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Pradžia
 • Paslaugos
 • Mokinių ugdymas karjerai

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

 • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
 • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Mokinių ugdymas karjerai

KoordinatorėViktorija Geštautienė, direktoriaus pavaduotoja

Ugdymo karjerai darbo grupės nariai:

 • Snieguolė Dailidonytė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 • Alina Paškevičienė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Ona Dičkienė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Romualda Kairevičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Vida Stepučinskienė, bibliotekininkė
 • Alina Donėlienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Ugdymo karjerai tikslas:

Padėti mokiniams planuoti profesinę karjerą atsižvelgiant į savo individualumą, darbo rinkos poreikius.

 • Mokyti savianalizės – nustatyti savo polinkius, interesus, gabumus.
 • Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros.
 • Informuoti ir patarti dėl vidurinio ugdymo programos.
 • Teikti informaciją apie švietimo sistemą, profesijas ir priėmimo mokytis sąlygas.
 • Teikti informaciją apie profesinės karjeros galimybes.

 

Karjeros specialistas
Gimnazijoje profesinio orientavimo klausimais konsultuoja Viktorija Geštautienė (322 kab.). Individualios konsultacijos gali būti teikiamos mokiniams ir jų tėveliais. Dėl individualių konsultacijų kreiptis asmeniškai arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Karjeros specialisto tikslas – padėti mokiniams susipažinti su darbo pasauliu, įgyti žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos, darbo galimybes, išsikelti būsimos profesijos karjeros tikslus, planuoti tolimesnį mokymąsi, studijas ir profesinę veiklą. 

Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro trys paslaugų grupės:

 • Ugdymas karjerai. Tai teminės pamokos ir/ ar praktinės užduotys, susijusios su savęs pažinimo ir karjeros galimybių pažinimo temomis.
 • Profesinis konsultavimas. Profesinio konsultavimo tikslas – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius, pasitelkiant testus, pildant karjeros planą, konsultuojant individualiai ar grupėse.
 • Profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą). Renkama ir teikiama informacija apie švietimo sistemoje teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose bei sąsajas su profesijomis. Profesinio veiklinimo tikslas – įgyti praktinių ir patyriminių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių.

Dokumentai:

2020-2021 m.m. gimnazija dalyvavo pilotiniame projekto "Profesinis orientavimas Kaune" bandyme.

2010–2015 m. gimnazija dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdytame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“

Outlook jkuolutc

2022 m. gimnazijos mokiniai turi galimybę naudotis karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo platforma Spotiself . Tai karjeros ugdymo įrankis, skirtas 9-12 klasių moksleiviams ir studentams sprendžiantiems egzaminų, studijų, karjeros pasirinkimo ir planavimo klausimus.  

2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. I-IV klasėse profesinis orientavimas vyksta vadovaujantis ugdymo karjerai konsultavimo metodika „Spotiself“.


Informacija mokiniams

 Informacija apie karjeros planavimą 
 http://www.kaunas.lt/svietimas/karjeros-planavimas/ https://karjerakaune.lt/

Stojantiesiems į profesines mokyklas
https://profesinis.lamabpo.lt/

Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas 2022 metais
https://bakalauras.lamabpo.lt/patvirtinta-2022-metais-stojanciuju-i-aukstasias-mokyklas-priemimo-tvarka/ https://bakalauras.lamabpo.lt/konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas-2/

Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas 2023 metais
https://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2023/

 Spotiself smenybės-karjeros testą galite atlikti čia: https://spotiself.lt/?referrer=jrd


Informacija tėvams

„Vadovas tėvams. Vaikas pasirinkimų kelyje“ 2021 m.
http://www.mukis.lt/download/2409/vaikaszpasirinkimuzkelyje-a4-2.pdf

Renginiai ir naudinga informacija:
https://karjerakaune.lt/ http://www.mukis.lt/lt/renginiai_tevams.html


Kvietimas

Kviečiame mokyklos absolventus, tėvelius ar tiesiog norinčius būti savanoriais pasidalinti patirtimi apie savo karjeros kelio paieškas

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>