EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

  • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
  • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Įgyvendinami projektai

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Eu finansuojaNaujos kartos Lietuva.jpg

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Kauno miestui skiriama suma - 25 155 302,73 eur.

 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kauno miesto savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas.

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

KK projekto logo 2022 02 03

Gimnazija pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas —  siekti 1-IV klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų augimo.

Per 2022 ir 2023 metus šio projekto įgyvendinimui gimnazijai bus skirtas papildomas 101854,00 Eur. finansavimas.

Šias lėšas panaudosime įvairių veiklų, kuriomis sieksime išsikelto tikslo finansavimui. Tame tarpe:

  • Mokykla savo veiklas labiau orientuos į STEAM ugdymą.
  • Įsteigsime 2-4 ir 5-IV klasių matematikos konsultavimo centrus.
  • Skirsime daugiau dėmesio gabių mokinių ugdymui.
  • Įsteigsime STEAM būrelius.
  • Tobulinsime ugdymo aplinkas – modernizuosime skaityklą, įkursime STEAM laboratoriją, įkursime dar vieną „Gamtos klasę“. 4 pradinių klasių kabinetai bus aprūpinti išmaniosiomis lentomis ir kt.

                          projektai

                                                                                                                    

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis"                                                                                  

 

Projektas „90 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas Kauno Palemono gimnazijoje“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, Kauno Palemono gimnazijos projektui „90 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas Kauno Palemono gimnazijoje“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos lėšų, kurias administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

aplinkos apsaugos ministerijos logotipas apva logotipas

Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“
09.2.1-ESFA-V-726-04-0001

 

Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“
09.2.1-ESFA-V-726-04-0001

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gamtos_ir_technologiju_projektas.jpg

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauvo ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. 

2018 m. birželio mėn. į gimnaziją atleliavo mokymo priemonės  1–4 klasių mokiniams. Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas,  sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

1–4 klasių priemonėms gimnazijoje įrengtas kabinetas, kuris yra prieinamas visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan.

Pasak „Švietimo naujienų“: „Mokykloms tenka rūpestis „Gamtamokslinę spintą“ nuolat papildyti, atnaujinti. Tai nauji iššūkiai ir mokyklai, ir mokytojams. Tačiau tikėtina, kad mokytojams, įsitraukusiems į tiriamąją veiklą ir patyrusiems, kaip jų mokiniai išgyvena atradimo džiaugsmą, šie sunkumai nebus dideli. Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa).“

2019 m.į gimnaziją pasiekė  priemonės,  skirtos 1–8 klasėms.

Projektą įgyvendina NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA

Parengti 1–4 klasių  ir 5-8 klasių  pamokų veiklų aprašai

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, 5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo,  technologijų ir integruotų informacinių technologijų  bei matematikos - 93 pamokų aprašai skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai ir kita informacija apie projektą yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>