EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
  Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
 • Gamtos klasė
  Gamtos klasė

 • Gamtamokslinis ugdymas
  Gamtamokslinis ugdymas

  Viskas turėtų būti taip paprasta, kaip ir yra, bet ne paprasčiau. (Fizikas Albertas Einšteinas)

 • Etnokultūrinis ugdymas
  Etnokultūrinis ugdymas

  Asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje. (Vydūnas)

 • Mokiniai

2014 m. finansinės ataskaitos

Spausdinti El. paštas

Naudingos nuorodos mokytojams

Spausdinti El. paštas

Naudingos nuorodos mokiniams

Spausdinti El. paštas

Naudingos nuorodos tėvams

Ką veikia vaikai?
http://kaveikiavaikai.lt/

Moksleivių patyčios: mokomasi iš tėvų 
http://www.alfa.lt/straipsnis/15076304/Moksleiviu.patycios..mokomasi.is.tevu=2013-01-27_17-42/

Kodėl tėvai tavęs nesupranta?
http://gatve.delfi.lt/news/pasaulis_ir_as/kodel-tevai-taves-nesupranta.d?id=13553064

PSICHOLOGĖ PATARIA: tėvai mano, kad esu priklausomas nuo kompiuterinių žaidimų
http://gatve.delfi.lt/news/pasaulis_ir_as/psichologe-pataria-tevai-mano-kad-esu-priklausomas-nuo-kompiuteriniu-zaidimu.d?id=25592627

Kas čia vadas? Apie tėvus ir vaikų auklėjimo tipus
http://gyvenimas.delfi.lt/namai_ir_seima/kas-cia-vadas-apie-tevus-ir-vaiku-auklejimo-tipus.d?id=56770035

Tėvų pavyzdys vaikams: galvokite, ką darote
http://pilietis.delfi.lt/voxpopuli/tevu-pavyzdys-vaikams-galvokite-ka-darote.d?id=50608632

Vaikų auklėjimo klaidos

http://www.laimingaseima.eu/lt/naudingi-straipsniai/vaiku-auklejimo-klaidos

Paauglystė – krizė ir tėvams, ir paaugliams?
http://www.psichologai-psichiatrai.lt/naudingi-straipsniai/pauglyste-krize-ir-tevams-ir-paaugliams.html

Kai pykstame ant vaikų
http://www.psichoterapija-jums.lt/Straipsniai-kai_pykstame_ant_vaiku.htm

Paramos vaikams centras
www.pozityvitevyste.lt

Tėvystės psichologija
www.tevystespsichologija.lt

Pauglystė – krizė ir tėvams, ir paaugliams?

www.tevu-darzelis.lt

Šeimos akademijos užsiėmimai

Spausdinti El. paštas

Ką svarbu žinoti?

Spausdinti El. paštas

Partneriai

Kauno Marijos Rožančiaus Karalienės parapija

Lietuvos Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto Palemono vaikų dienos centras

S. Nėries memorialinis muziejus

Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras

Vytauto Didžiojo universitetas

Kauno Technologijų Universitetas

Lietuvos sporto universitetas

„Kastu International“

Kauno marių regioninio parko direkcija

Kauno Miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

Kauno Tautinės kultūros Centras

Lopšelis – darželis „Lakštutė“

Kauno Petrašiūnų seniūnija

Užimtumo tarnyba

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Kauno Petrašiūnų progimnazija;

Kauno sporto mokykla „Gaja;

Kauno sportinių šokių klubas „Svaja“

Kauno folkloro klubas „Bitulos sambūris“

Kauno futbolo sporto mokykla „Tauras“

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;

Dainavos jaunimo centras;

Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų centras;

Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius;

Vaikų gerovės centras „Pastogė“

Kauno rajono Neveronių seniūnija;

Lietuvos moksleivių sąjunga

Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse

Spausdinti El. paštas

Mokinio taisyklės

PATVIRTINTA

Kauno Palemono gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V1-165

 

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS

MOKINIO TAISYKLĖS

 

 I. MOKINIO PAREIGOS

1. Mokinio pareigos:

1.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, būti pažangiam.

1.2. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.

1.3. Praleistas pamokas patesinti laiku.

1.4. Nevėluoti į pamokas.

1.5. Gerbti visus mokyklos bendruomenės narius.

1.6. Nesmurtauti.

1.7.Pamokų metu palaikyti rimtį, suteikiančią galimybę mokytis sau ir bendraklasiams.

1.8. Pastebėjus smurto atvejį, nedelsiant apie tai pranešti mokyklos administracijai.

1.9. Mokykloje dėvėti uniformą.

1.10. Kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę aprangą.

1.11. Technologijų pamokose dėvėti specialią aprangą.

1.12. Pamokų metu viršutinius drabužius palikti rūbinėje.

1.13. Laiku grąžinti knygas į biblioteką.

1.14. Saugoti mokyklos turtą, tyčia jį sugadinus, atlyginti žalą.

1.15. Aktyviai dalyvauti mokyklos sociokultūrinėje veikloje.

1.16. Sistemingai sekti informaciją elektroniniame dienyne.

2. Gimnazijoje draudžiama:

2.1. Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio telefonu ir kitomis priemonėmis, neskirtomis ugdymo procesui.

2.2. Žaisti azartinius žaidimus.

2.3. Rūkyti, vartoti ir platinti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas mokykloje ir jos teritorijoje.

2.4. Gimnazijoje ir jos teritorijoje naudotis priemonėmis pavojingomis žmogaus sveikatai ir gyvybei.

 

 II. MOKINIO TEISĖS

3. Mokinio teisės:

3.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyjant valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.

3.2. Ugdytis saugioje aplinkoje, kurioje nebūtų žiauraus, žeminančio žmogaus orumą elgesio.

3.3. Ugdytis sveikoje aplinkoje: būti apsaugotam nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.

3.4. Turėti poilsį ir laisvalaikį.

3.5. Dalyvauti gimnazijos sociokultūrinėje veikloje.

3.6. Nuo 7 klasės dalyvauti mokinių savivaldos veikloje, būti renkamam į gimnazijos tarybą ir gimnazijos mokinių tarybą.

3.7. Turėti minties, sąžinės ir saviraiškos laisvę.

3.8. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.

3.9. Gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą.

 

 III. ATSAKOMYBĖ

4. Mokiniui, nesilaikančiam šių taisyklių ir mokymo sutarties sąlygų, skiriamos nuobaudos:

4.1. Įspėjimas žodžiu – už nesistemingą atskirų Mokinio taisyklių nuostatų nesilaikymą.

4.2. Įspėjimas raštu, jį įrašant į mokinio asmens bylą – už sistemingą atskirų Mokinio taisyklių nuostatų nesilaikymą.

4.3. Svarstymas mokyklos administracijos posėdyje.

4.4. Papeikiamas, jį įrašant į mokinio asmens bylą – už sistemingą daugumos Mokinio taisyklių nuostatų nesilaikymą. Papeikimas seka po įspėjimo raštu.

4.5. Griežtas papeikimas jį įrašant į mokinio asmens bylą – už sistemingą daugumos Mokinio taisyklių nuostatų nesilaikymą. Griežtas papeikimas seka po papeikimo.

4.6. Už sistemingą Mokinio taisyklių nesilaikymą ir kai panaudotos visos anksčiau minėtos poveikio priemonės, mokinys svarstomas mokyklos vaiko gerovės komisijos išplėstiniame posėdyje.

4.7. Išskirtiniais atvejais mokinys perduodamas Kauno miesto vaiko gerovės komisijos svarstymui dėl minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo.

________________________________________

 

SUDERINTA

Kauno Palemono vidurinės mokyklos

tarybos 2012 m. gruodžio 10 d.

posėdžio protokolu Nr. V6-73

Spausdinti El. paštas

2016 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>