EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • _
  _
 • Rugsėjo 1-oji
  Rugsėjo 1-oji

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

 • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
 • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Kokybės krepšelis

projektai

Gimnazija pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.  Plačiau>>

Projekto tikslas —  siekti 1-IV klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų augimo.

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.

Per 2022 ir 2023 metus šio projekto įgyvendinimui gimnazijai bus skirtas papildomas 101854,00 Eur. finansavimas.

Šias lėšas panaudosime įvairių veiklų, kuriomis sieksime išsikelto tikslo finansavimui. Tame tarpe:

 • Mokykla savo veiklas labiau orientuos į STEAM ugdymą.
 • Įsteigsime 2-4 ir 5-IV klasių matematikos konsultavimo centrus.
 • Skirsime daugiau dėmesio gabių mokinių ugdymui.
 • Įsteigsime STEAM būrelius.
 • Tobulinsime ugdymo aplinkas – modernizuosime skaityklą, įkursime STEAM laboratoriją, įkursime dar vieną „Gamtos klasę“. 4 pradinių klasių kabinetai bus aprūpinti išmaniosiomis lentomis ir kt.

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2022  METAIS

 • 2022 m. vasario 18-19 d. gimnazijos pedagogai dalyvavo seminare „Ateities piliečių ugdymas, arba kodėl turėtume mokyti STEAM?“ kėlė kvalifikaciją STEAM ugdymo organizavimo klausimais.

semnaras mokytojams

 •  2022 m.  kovo 8 d.  gimnazijoje vyko  praktinis projekto renginys, skirtas  moksleivių psichologiniame atsparumui stiprinti, nerimo bei streso mažinimo praktikai. >>Plėtojama GMK („Gabių mokinių klubo“) veikla: Streso įveikos ir psichologinio atsparumo mokymai GMK nariams
 • Nuo 2022 m. kovo mėn. gimnazijoje organizuojami STEAM krypties  NŠ būreliai 1-4 klasių mokiniams ir  I-II klasių mokiniams. Būrelių veiklose dalyvauja 30 mokinių. Užsiėmimus veda VšĮ „Edulandas“ komanda.
 • 2022 m. kovo  mėn. įsteigti  matematikos konsultavimo centrai 2-4 kl. ir 5-IV kl. mokiniams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir trečiadieniais.
 • 2022 m. kovo 8 d. gimnazijos mokytojams  pristyta nauja ugdymo karjerai konsultavimo metodika I-IV klasių mokiniams. „Spotiself“, kurią sudaro: mokinių testavimas, ugdymo karjerai konsultacijos, mokytojų mokymai. thumbnail_image.png
 •  2022 m. kovo mėn. STEAM ugdymo elementai pamokose.>>STEAM pamokosehttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3081526288829219&id=1521419674839896
 • 2022 m. balandžio 7 d. karjeros konsultantė L. Stubrienė  supažindino mokyklos mokytojus su Spotiself - karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo platforma ir pristatė  šiuos įrankius: asmenybės-karjeros testą;karjeros lūkesčių skaičiuoklę;10-ties užduočių rinkinius skirtus mokinių individualiam darbui bei darbui bendrose grupinėse veiklose.   Outlook jkuolutc

 • 2022 m.  balandžio 20-21 d. vyko seminaras "Tyrinėjimu grįstas ugdymas taikant STEAM strategijas". II modulis - STEAM ugdymas išnaudojant mokyklose esančias priemones. Praktiniame seminare dalyvavo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, gamtos mokslų, matematikos, dailės, muzikos ir technologijų mokytojai.
 • 2022 m.  balandžio 25-29 d. gimnazijoje vyko trišalės konsultacijos „Mokytojas-Mokinys-Tėvai“, skirtos mokinių mokymosi pasiekimams, pažangai ir lūkesčiams, mokymosi pokyčiams, mokinio kompetencijų aplanko informacijai aptarti, problemoms identifikuoti ir dėl pagalbos priemonių susitarti.
 • 2022 m. gegužės 2-6 d. gimnazijoje  vyko integruoto projekto „Žalioji STEAM savaitė“ veiklos, skirtos ugdyti mokinių bendrąsias ir STEAM  dalykų kompetencijas, kūrybiškumą, iniciatyvumą, skatinti domėjimąsi aplinkosauga.
 • zalioji savaite2022
 • 2022 m. birželio 3 d.  gimnazijoje įvyko oficialus atnaujintos skaityklos-bibliotekos atidarymas.
  Atidaryme dalyvavo Vandos Jadvinskajos atminimo fondo atstovai, AB „Kauno tiltai“ ir Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Palemono padalinio atstovai, abiturientai bei gausus būrys mokytojų.
 • skaitykla
 • 2022 m. birželio 20-27 d. vyko  STEAM dienos stovykla „EDULANDO dingusi žemė“, kurioje dalyvavo 25 pradinių klasių mokiniai.
 • Edulando STEAM stovyklastovyklos veiklos:
  moksliniai eksperimentai;
  STEAM kūrybinės ir inžinierinės dirbtuvės;
  judrieji, komandiniai žaidimai.


  2022 m. birželio 29 - liepos 1 d. sodyboje „Medžiotojų sostinė“ vyko 3 dienų Gabių mokinių klubo kūrybiškumo ir lyderystės stovykla. Jos metu mokiniai kūrė GMK himną, dalyvavo 5 valandų edukacijoje „Išlik gamtoje“, žaidė komandinius žaidimus, dalyvavo linksmosiose estafetėse, susipažino su Kėdainių miestu, meninius gebėjimus atskleidė piešdami kojomis, dalyvavo debatuose, organizavo talentų vakarą, lankstė origami, mėgavosi vakarone prie laužo su dainomis.
 • 2022 m rugpjūčio 23-25 d.  STEAM konsultatė Skirmantė Vardauskaitė tobulino žinias Respublikinėje STEAM gamtos mokslų mokytojų stovykloje
 • 2022 m. rugsėjo mėn  „Gamtos klasės 3“  pavėsinėje vyksta įvairios edukacinės veiklos.
 • 20220921 114553
 • 2022 m. spalio mėn. vyko STEAM įvairių dalykų pamokose:
  • STEAM elementai lietuvių kalbos pamokose
  • PRADINUKŲ STEAM PROJEKTAS
  • Priešmokyklinukai aiškinosi: Kaip atsiranda lietus? Kodėl lyja? Gamino laivelius iš popieriaus ir putplasčio. Atliko bandymus ir stebėjo kaip iš "debesų" (putų) pradeda lyti.
   Kuris laivelis geriau plaukia? 
  • 3a klasės mokiniai vykdė tiriamąjų projektą „Skruzdžių gyvenimas"
  • PUG STEAM projektas „Saulės sistema, žvaigždės ir žvaigždynai“
 • 2022 m. lapkričio 10 d. organizavome respublikinę apskritojo stalo diskusiją „STEAM ugdymas įvairių dalykų pamokose. Misija įmanoma?!“. Joje dalyvavo daugiau kaip 70 pedagogų iš 11 Kauno miesto, Kauno rajono ir Kėdainių rajono mokyklų. Diskusijoje įvairių dalykų mokytojai pasidalino savo patirtimis bei įžvalgomis STEAM ugdymo organizavimo klausimais. Išvada: TAIP, STEAM ugdymas įmanomas ir būtinas visų dalykų pamokose;
 • 315671182 572772278187439 7434008312570229266 n 1
 • 2022 m. lapkričio 11 dgimnazijos pedagogai stipriino kompetencijas STEAM ugdymo organizavimo srityje; ieškojo ryšio tarp integruoto STEAM ugdymo ir kompetencijomis paremto ugdymo įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas
 • 2022 m. lapkričio  14-18 d. vyko  Netradicinio ugdymo savaitė „Mokomės KITAIP“
 • Mokomės ktaip 2022 m mokomės kitaip pristatymas2
 • 2022 m. Lapkričio 16 d. savaitės „Mokomės kitaip“  STEAM veiklos persikėlė ir į kitas erdves. IIIa ir IVa klasių mokiniai vykdė patyriminė veiklą Kauno kolegijos genetikos laboratorijoje  -išskyrė banano DNR.  Daugiau skaitykite>>
 • 2022 m. rugsėjo-lapkičio mėn.  atnaujintoje skaitykloje vyko įvairių mokomųjų  dalykų pamokos ir kitos edukacinės veiklos.
 • 2022 m. gruodžio mėn. gimnazijos  mokytojai  pasidalijo patirtimi apie įtraukųjį STEAM ugdymą pradinėse klasėse.
  Mokytojai įsitikinę: pirmokas, kuriam įdomu mokytis, išaugs į motyvuotą gimnazistą | BNS Spaudos centras
 • 2022 m. gruodžio 19-23 d. gimnazijoje vyko Integruotų pamokų savaitė „Kalėdinės STEAM dirbtuvės“
 • 2023 m. sausio mėn. patyriminio (STEAM) ugdumo pamokos ir užsiėmimai:
  • 3a klasės mokiniai visą savaitę vykdė tyrimą „Ar gali augalai augti be žemės?". Hipotezė pasitvirtino - gali, bet sudygusių pipirnių, burokėlių, žirnių ir kitų lapelių skonis vaikų nesužavėjo.  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gw1fhRBav3yvoomUnLwRAWDMfsbLVeNhLmPtAVH57R4YJvncjpz7k4SgAL6MuzZFl&id=100063640147794
  • 2a klasės mokiniai atliko eksperimentą „Kokios spalvos bus ištirpęs sniegas?“...
  • 1a kl. mokiniai integruotoje patyriminio ugdymo-technologijų-pasaulio pažinimo-matematikos pamokoje atliko kūrybinę užduotį naudojant geimetrines figūras (keturtampis, trikampis, skritulys) ir sniegą.
  • Penktokai per matematikos pamokas iš plokščiųjų geometrinių figūrų komponavo paveikslus.
  • PUG atliko STEAM bandymą „Sniego kristalai“, projektą „Gedimino pilis". PUG grupė panaudojant antrines žaliavas suprojektavo ir pastatė Gedimino pilį. Dirbo grupelėmis ir bendradarbiavo vienas su kitu. 
  • kt.
 • 2023 m. sausio 24 d. gimnazijoje vyko ilgalaikių projektinių darbų pristatymas. 6, 8, II, IV klasių mokiniai pristatė integruotus gamtos ir tiksliųjų mokslų, istorijos, geografijos, technologijų darbus
 • 2023 m. sausio 27 d. 3a ir 3b kl. mokiniai išbandė edukacinius robotus „Blue-Bee". ir užprogramavo „Bičių šokį".
 • 2023 m. vasario 9 d. Gabių mokinių klubo nariai (penktokai ir šeštokai) pradinių klasių mokiniams organizavo renginį „STEAM veiklos-eksperimentai“https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sDC5LEpYA3PAF2DTWszYiuBbqk5p9gZ1cKrV3NQbikHyjZXpzNNMjH2P2c19yEEVl&id=100063640147794
 • 2023 m. vasario 28 d. atidarytas STEAM laboratorija
 • STEAM_lab.jpg
 • 2023 m. balandžio 13 d. Kauno Palemono gimnazijoje vyko respublikinė teorinė-praktinė konferencija „STEAM. Ugdome inovatorių kartą“Konferencija 2023 04
 • Metodinis leidinys „STEAM UGDYMAS: tyrinėjimai, eksperimentai ir atradimai“
 • 2023 m. balandžio mėnantrokai atliko patyrimines veiklas STEAM laboratorijoje.
 • 2023 m. gegužės 10 d. pradinių klasių Gabiųjų mokinių klubo nariai dalyvavo  edukacijoje „Gintaro kelias“
 • 2023 m. gegužės 15-19 d. gimnazijoje vyko Žalioji STEAM savaitė
   zalioji savaite2023
  Renginių akimirkos>
 •  2023 m. gegužės mėn I-IV klasių mokiniai sėkmingai užbaigė thumbnail_image.pngveiklas: mokinių testavimas, ugdymo karjerai konsultacijos
 • 2023 m. gegužės 18 d. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje vykusioje  Kauno miesto 3-4 klasių mokinių  konferencijoje  „STEAM iššūkis priimtas" pranešimą „STEAM - įdomu, naudinga, smagu" skaitė  4a klasės mokinys Marius Mažeika ir 4b klasės mokinė Gustė Valantinaitė.
 •  ketvirtoku_pranesimas.jpg
 • 2023 m birželio 13 d. gimnazijoje vyko ilgalaikių projektinių darbų pristatymas. 5, 7, I, III klasių mokiniai pristatė integruotus gamtos ir tiksliųjų mokslų, istorijos darbus.
 • 2023 m. birželio 12-16 d. gimnazijoje vyko  STEAM dieninė stovykla „EDULANDO žemė“, kurioje dalyvavo 25 pradinių klasių mokiniai. Stovyklos veiklos: moksliniai eksperimentai, STEAM kūrybinės ir inžinierinės dirbtuvės, judrieji, komandiniai žaidimai, žygiai.

 edulando stovykla

2023 m. birželio 19-21 d. vyko GMK kūrybiškumo ir lyderystės stovykla. Gabių mokinių klubo nariai aktyviai, turiningai ir linksmai poilsiavo kaimo turizmo sodyboje „Medžiotojų sostinė“

 GMK stovykla2023 2

 

 

 

 

 

 

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>