EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
  Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
 • Gamtos klasė
  Gamtos klasė

 • Gamtamokslinis ugdymas
  Gamtamokslinis ugdymas

  Viskas turėtų būti taip paprasta, kaip ir yra, bet ne paprasčiau. (Fizikas Albertas Einšteinas)

 • Etnokultūrinis ugdymas
  Etnokultūrinis ugdymas

  Asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje. (Vydūnas)

 • Mokiniai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Spausdinti El. paštas

2016 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Spausdinti El. paštas

1,2% parama

1075Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami  GPM paramos galimybe, skiriate paramą Kauno Palemono gimnazijai.

Jūsų skirti pinigai yra panaudojami mokinių ugdymo(-si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui.

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(-si) aplinkas, stiprinti gimnazijos materialinę bazę. Jūsų dėka iš šių lėšų galėjome įsigyti ugdymo priemonės SUP mokiniams, naujos kompiuterinės įrangos,  medžiagų kabinetų remontui, aplinkos tvarkymui, atnaujinti gimnazijos iškabos logotipą.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. :

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti elektroniniu būdu per EDS:

 Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .

 Žinios, reikalingos pildant prašymą:

 Formą galite užpildyti mokykloje arba prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Čia galite rasti Elektroninės deklaravimo sistemos pagalbą.

 •   Mokestinis laikotarpis – 2020
 •   Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
 •   Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
 •   Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190137989
 •   Mokesčio dalies paskirtis – KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA
 •   Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
 •   Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus

PARAMOS prašymo pateikimas

Iki gegužės 1 d. už 2020 m. mokestinį laikotarpį galite pateikti FR0512 formos (04 versijos) prašymą pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą) ir iki 0,6 procento profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, turintiems paramos gavėjo statusą, bei iki 0,6 procento politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra. Kas turi teisę gauti paramą, galite pasitikrinti čia.

PASTABA. Gyventojai, turintys prievolę teikti pajamų mokesčio deklaraciją, tai padaryti turi iki einamų metų gegužės 1 d. . Nepateikus laiku pajamų mokesčio deklaracijos, prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį bus neįvykdytas.

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Iš anksto dėkojame!

Gimnazijos taryba

Spausdinti El. paštas

Nuomojamos patalpos

Eil.

Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina (už nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Sporto salė Saulius Sabaliauskas 455,29 Fizinio aktyvumo pratybos 20 €/val.

Užimta iki 2016-12-31

Antradienis  20.00-21.30

Ketvirtadienis 20.00-21.30

Darius Petrauskas 455,29 Fizinio aktyvumo pratybos 20 €/val.

Užimta iki 2017-03-31

19.00-20.00

- 455,29

Sporto užsiėmimai,

Varžybos

20 €/val.

Laisvas laikas

Trečiadieniais 18.00-21.00

Penktadienis 16.00-19.00

2. Aktų salė

Jurgitos Vaškevičiūtės

sportinių šokių klubas „Svaja“

271,24 Sportiniai šokiai 6 €/val.

Užimta iki 2016-12-31

Antradienis 16.00-19.30

Trečiadienis 17.00-19.30

Ketvirtadienis 16.00-19.00

3. Treniruočių salė Kauno kyokushin karate ir sveikatingumo klubas „SEIKEN“ 60,00 Karate treniruotės 3 €/val.

Užimta iki 2016-12-31

Antradienis 15.30-16.30

Ketvirtadienis 15.30-16.30

- 60,00 Choreografijos užsiėmimai, sporto užsiėmimai 3 €/val.

Laisvas laikas

 iki 2016-12-31

Pirmadienis 15.00-21.00

Antradienis 16.30-21.00

Trečiadienis 15.00-21.00

Ketvirtadienis 16.30-21.00

Penktadienis 15.00-21.00

Spausdinti El. paštas

2016 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Spausdinti El. paštas

2016 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>