contact

sitemap

home

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie mokyklos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiuos gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusiu metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2017 m.(Eur)
2018 m.
I
ketvirčio
(Eur)
2018 m.
II ketvirčio
(Eur)
2018 m.
III ketvirčio
(Eur)
Direktorius 1

1352,50 

 

   

Direktoriaus pavaduotojas

4

753,00

 

   

Mokytojas ekspertas

3

 648,50

 

   

Mokytojas metodininkas

21

 796,50

-

   

Vyresnysis mokytojas

17

560,00

 

   

Mokytojas

5

 304,50

 

   

Pagalbos mokiniui specialistas (logopedas, specialusis pedagogas, 
socialinis pedagogas,
psichologas)

4

570,00

 

   

Bibliotekininkas

2

484,00 

 

   

Raštinės darbuotojas

2

544,00 

 

   

Aptarnaujantis personalas (valytojos, rūbininkės, pagalbiniai darbininkai, kiemsargiai)

13

397,00 

 

   

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>