contact

sitemap

home

Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis:

Ramunė Baniulienė, gimnazijos direktorė – metodinės tarybos koordinatorė,

Laima Dauskurtienė  – technologijų mokytoja metodininkė - metodinės tarybos pirmininkė,

Rita Agurkienė  – kūrybinės raiškos, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Jolita Urlakienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Jurgita Vaškevičiūtė– lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Janina Adomaitienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Virginija Petreikienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

2018 m. metodinės veiklos prioritetas – mokinių mokymosi aplinkų tobulinimas ir efektyvios pagalbos teikimas, mokytojų bendradarbiavimo ir sėkmingos patirties sklaidos skatinimas.

Metodinės tarybos pagrindinės funkcijos:

  - kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokslo metams;

  - kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, inovacijų diegimą, ugdymo proceso aprūpinimą, edukacinių aplinkų kūrimą;

  - koordinuoja mokyklos metodinę veiklą ir telkia metodines grupes ugdymo dermei, tęstinumui, kokybei užtikrinti;

  - inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą,

  - skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą, numato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, veda profesinės kvalifikacijos tobulinimo apskaitą;

  - prireikus vertina mokytojų praktinę veiklą.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>