contact

sitemap

home

Gimnazijos taryba

Gimnazija taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų (ar vaiko globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Donatas Bukispirmininkas, tėvų atstovas, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mokytojai 

Vaiva Misytė - pavaduotoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Eugenija Rutaitienė - sekretorė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Dalia Kazakevičienė, istorijos mokytoja metodininkė
Laimutė Truskauskaitė, pradinio ugdymo mokytoja
Jurgita Vaškevičiūtė, geografijos vyresnioji mokytoja

Tėvų atstovai

Vilma Dedonienė
Osvaldas Lendzevičius
Ingrida Knyš
Raimondas Tamošiūnas

Mokiniai

Valentinas Milkovas
Jonas Krunglevičius
Saulė Šeputytė
Kamilė Grigeliūnaitė
Evelina Lisauskaitė

Gimnazijos taryba – mokyklos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei pradeda savo veiklą ir tęsia 2017 m. gimnazijos tarybos veiklą.

Veiklos planas sudarytas vadovaujantis 2015-2018 metų gimnazijos strateginiu planu, 2017 m. gimnazijos veiklos plane išdėstytais tikslais ir uždaviniais, 2016 m. gimnazijos tarybos veiklos ataskaita, gimnazijos tarybos narių pasiūlymais.

Programa skirta gimnazijos veiklos efektyvinimui, įgyvendinant bendruosius gimnazijos tikslus, siekiant geresnių ugdymo rezultatų ir kryptingos veiklos tenkinant bendruomenės poreikius bei ugdant aktyvius Lietuvos piliečius

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

                             Tikslas

                                 Uždaviniai

Gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir gimnazijos uždavinių įgyvendinimui   siekti, kad 95% 10 klasių mokinių įgytų pagrindinį ir 98% abiturientų vidurinį išsilavinimą

  • Domėtis mokinių pasiruošimu pamokai ir darbu joje.
  • Bendradarbiauti su gimnazijos specialistais mokiniui gerinant mokinių motyvaciją ir psichologinį klimatą.
  • Gerinti mokinių įvaizdį.
  • Analizuoti mokymosi kokybės pokyčius.

 Ugdant mokinių tautiškumo ir pilietiškumo kompetencijas parengti ir įgyvendinti programas „Aš Metų rate“.

  • Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas
  • Aiškintis mokinių vėlavimo į pamokas priežastis.
  • Įspėti mokinius rūkančius ir informuoti tėvus.

Siekiant ugdymo ir ugdymosi kokybės, efektyviai panaudojant lėšas, tobulinti ugdymo ir ugdymosi aplinkas.

  • Organizuoti ir paraginti mokinių tėvelius paremti gimnaziją pravedant 2 procentus.
  • Suorganizuoti gimnazijos aplinkos gražinimo akciją.
  • Vykdyti gimnazijos tarybos veiklos sklaidą.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>