Visos dienos mokykla

Parašė Administratorius .

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA  2018/2019 m.m. išbandė VISOS DIENOS MOKYKLOS modelį priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1-4 klasėse.
BIČIUS 2020-2021 m.m. suformuotos dvi visos dienos mokyklos grupės.  Visos dienos mokykla suprantama kaip mokyklos veiklos organizavimo modelis, pasižymintis:
ilgesniu nei įprasta praleistu mokykloje laiku; 
formalaus ugdymo ir neformalaus švietimo derme; 
teikiama individualia mokymosi, švietimo ir socialine pagalba vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams),  
aktyviu mokinių tėvų ir socialinių partnerių įtraukimu į veiklas, 
saugios aplinkos vaikui iki grįžtant į namus užtikrinimu, maitinimo ir pavežėjimo organizavimu. 
 Esminė visos dienos mokyklos kūrimo nuostata – mokykla yra visos bendruomenės rūpestis bei įsipareigojimas tenkinti individualius vaiko ir jo šeimos poreikius, teikti savalaikę ir tikslingą pagalbą.

Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Roma Ivaškevičienė

Mokiniu ugdo PUG, 1-4 ir 5-IV kl. mokytojai, pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai, bibliotekos vedėja, sveikatos priežiūros specialistė ir du savanoriai, kurie atvyko per Europos Solidarumo Korpuso programą, dalyvauja šios programos projekte #glocal, kurį koordinuoja A.C. Patria Savanorių Centras 

esc logo ltlogo glocal       ACP Final Color    SC v1 Color

Pagrindinės veiklos:

  1. Individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas.
  2. Bendrųjų gebėjimų lavinimas.
  3. Sveikos gyvensenos propagavimas.
  4. Namų darbų ruoša.
  5. Mokymosi pagalba.
  6. Socialinė priežiūra.
  7. Laisvalaikio organizavimas.
VDM DIRBA SAVANORiai>>

Visos dienos mokyklos veikos 2018-2020 m.:


APIE MUS RAŠO. 

Visos dienos mokykloje vaikai geriau mokosi, tėvai mažiau jaudinasi | Alkas.lt

 http://alkas.lt/2018/11/22/visos-dienos-mokykloje-vaikai-geriau-mokosi-tevai-maziau-jaudinasi/#.W_7YS3ltQg8.link


2020-2021 m.m. suformuotos dvi VDM grupės:

  1. PUG vaikai ir 1 kl. mokiniai;
  2. 2-4 kl. mokiniai.
 

PUG

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

Viso mok.

Pageidaujantys lankyti VDM grupę

13

26

21

18

11

89

VDM grupę lanko 89 mokiniai. Tai sudaro 51% visų mokyklos PUG-4 klasių mokinių.

Dienos režimas:

Laikas

PUG vaikams ir 1 kl. mokiniams

12.30-13.30

Tyli poilsio valanda (stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas, lipdymas iš modelino ar smėlio ir kt.)

13.30-14.00

Nebaigtų užduočių valandėlė. Mokytojo padėjėjo pagalba   SUP mokiniams.

Skaitymo lavinimo pratybos. Konsultacijos

14.00-14.30

Pavakariai

14.30-16.00

Pr-Pasakų diena/Skaitymo valandėlė/Kūrinių inscenizavimas/Lėlių teatras/Šešėlių teatras (bibliotekoje)

A-Gamtos laboratorija (biologijos kab.,/Lakštingalų krantinė/Gimnazijos darželiai)

T-Kūrybinės dirbtuvės arba meno terapija (dailė/ technologijų kab., piešimas ant tapetų, asfalto, akmenukų ir kt.)

K-Linijiniai šokiai, judrūs žaidimai, žaidimai-rateliai (sporto arba aktų salėje) Draugiškumą ugdantys užsiėmimai

Pn-Filmų/Karaokė valandėlė, kūrybiškumo ugdymas išmaniosiomis technologijomis (IT/planšečių klasėje)

16.00-17.00*

Sveikos gyvensenos ugdymas: Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto salėje, pasivaikščiojimai gamtoje. Pilietiškumo ugdymas: Palemono / Kauno pažinimo išvykos, IT pamokėlės

Pastaba: Neformalusis ugdymas integruojamas į veiklas.

              * penktadienį VDM veikia iki 16 val.

Laikas

2-4 kl. mokiniams

13.30-14.00

Tyli poilsio valanda (stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas, lipdymas iš modelino ar smėlio ir kt.)

14.00-15.00

Pr-Pasakų diena/Skaitymo valandėlė/Kūrinių inscenizavimas/Lėlių teatras/Šešėlių teatras (bibliotekoje), anklų k. pamokėlės

A-Gamtos laboratorija (biologijos kab.,/Lakštingalų krantinė/Gimnazijos darželiai)

T-Kūrybinės dirbtuvės arba meno terapija (dailė/ technologijų kab., piešimas ant tapetų, asfalto, akmenukų ir kt.)

K-Linijiniai šokiai, judrūs žaidimai, žaidimai-rateliai (sporto arba aktų salėje). Draugiškumą ugdantys užsiėmimai

Pn-Filmų/Karaokė valandėlė, kūrybiškumo ugdymas išmaniosiomis technologijomis (IT/planšečių klasėje), IT pamokėlės

15.00-15.30

Pavakariai

15.30-16.30

Pamokų ruoša. Konsultacijos. Mokytojo padėjėjo pagalba SUP mokiniams

Skaitymo lavinimo pratybos

16.30-17.00*

Sveikos gyvensenos ugdymas: Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto salėje, pasivaikščiojimai gamtoje. Pilietiškumo ugdymas: Palemono / Kauno pažinimo išvykos

Pastaba: Neformalusis ugdymas integruojamas į veiklas.

            * penktadienį VDM veikia iki 16 val.

VDM tvarkos aprašas>>

2018-06-25 ŠMM ministro įsakymu Nr. V-601 patvirtintos rekomendacijos dėl VDM kūrimo ir veiklos organizavimo>>

Spausdinti