Įsivertinome nuotolinio mokymo organizavimą

Parašė Administratorius .

 Tiek pirmojo, tiek antrojo karantino metu dauguma gimnazijos mokinių ir jų tėvų(globėjų/rūpintojų) nuotolinio mokymo organizavimą vertina „Gerai" ir „Labai gerai".
Nuotolinio vertinimas

Spausdinti