1,2% parama

Parašė Administratorius .

1075Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami  GPM paramos galimybe, skiriate paramą Kauno Palemono gimnazijai.

Jūsų skirti pinigai yra panaudojami mokinių ugdymo(-si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui.

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(-si) aplinkas, stiprinti gimnazijos materialinę bazę. Jūsų dėka iš šių lėšų galėjome įsigyti ugdymo priemonės SUP mokiniams, naujos kompiuterinės įrangos,  medžiagų kabinetų remontui, aplinkos tvarkymui, atnaujinti gimnazijos iškabos logotipą.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. :

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti elektroniniu būdu per EDS:

 Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .

 Žinios, reikalingos pildant prašymą:

 Formą galite užpildyti mokykloje arba prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Čia galite rasti Elektroninės deklaravimo sistemos pagalbą.

PARAMOS prašymo pateikimas

Iki gegužės 1 d. už 2020 m. mokestinį laikotarpį galite pateikti FR0512 formos (04 versijos) prašymą pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą) ir iki 0,6 procento profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, turintiems paramos gavėjo statusą, bei iki 0,6 procento politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra. Kas turi teisę gauti paramą, galite pasitikrinti čia.

PASTABA. Gyventojai, turintys prievolę teikti pajamų mokesčio deklaraciją, tai padaryti turi iki einamų metų gegužės 1 d. . Nepateikus laiku pajamų mokesčio deklaracijos, prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį bus neįvykdytas.

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Iš anksto dėkojame!

Gimnazijos taryba

Spausdinti