contact

sitemap

home

  • Gamtamokslinis ugdymas
    Gamtamokslinis ugdymas

    Viskas turėtų būti taip paprasta, kaip ir yra, bet ne paprasčiau. (Fizikas Albertas Einšteinas)

  • Etnokultūrinis ugdymas
    Etnokultūrinis ugdymas

    Asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje. (Vydūnas)

Tarptautinis projektas ERASMUS+

Nuo 2017 m. spalio mėn. vykdomas Erasmus+ KA1 projektas personalui  "IT mokymui ir mokymuisi" :

1. Projekto dalyviai susipažins su  įvairių informacinių programų taikymo ugdymo procese galimybėmis ir taikys jas praktikoje. Tokiu būdu įgis naujų kompetencijų, kurios turės įtakos mokinių pasiekimams, nes vienas iš gimnazijos tikslų yra gerinti mokinių gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimus

2. Įgytąsias kompetencijas projekto grupės nariai perduos gimnazijos pedagogams vesdami atviras pamokas, skaitydami pranešimus metodiniuose susirinkimuose, teikdami individualias konsultacijas.
3. Pamokos taps modernesnės, įdomesnės šiuolaikiniams, IT apsuptiems mokiniams, kurie tai patvirtins anketinės apklausos metu.
4. Augs mokinių mokymosi motyvacija ir pasiekimai. Tai atsispindės mokinių nacionalinių mokymosi pasiekimų patikrinimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatuose.
5. Projektinės grupės nariai skleis patirtį Kauno mieste ir respublikoje, kas įgalins juos tolimesniam tobulinimuisi, tokiu būdų tobulės ir pati organizacija, bus garsinamas ir gimnazijos vardas. 
6. Įgytąsias komunikavimo anglų kalba kompetencijas mokytojai panaudos kitų projektų metu

Mūsų mokykloje nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2017 m. spalio mėn. buvo  vykdomas Erasmus+ projektas„Žalioji ekonomika ir darnus vystymasis. Replikacinė laboratorija jaunimo ugdymui bei ankstyvo pasitraukimo iš ugdymosi proceso sumažinimui“ („GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. A replicable laboratory to educate young people and reduce early school leaving“)

Projekto dalyvių susitikimai 2015-2016 m.

ERASMUS+ projekto dalyvių susitikimas Italijoje

ERASMUS+ projekto dalyvių susitikimas Lietuvoje

ERASMUS+ projekto dalyvių susitikimas Estijoje

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>