EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
  Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
 • Gamtos klasė
  Gamtos klasė

 • Gamtamokslinis ugdymas
  Gamtamokslinis ugdymas

  Viskas turėtų būti taip paprasta, kaip ir yra, bet ne paprasčiau. (Fizikas Albertas Einšteinas)

 • Etnokultūrinis ugdymas
  Etnokultūrinis ugdymas

  Asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje. (Vydūnas)

 • Mokiniai

Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis:

Ramunė Baniulienė, gimnazijos direktorė – metodinės tarybos koordinatorė,

Laima Dauskurtienė  – technologijų mokytoja metodininkė - metodinės tarybos pirmininkė,

Tomas Kurtinaitis  – kūrybinės raiškos, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Galina Masaitienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Jurgita Vaškevičiūtė– lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Skaistė Krakauskaitė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Rita Rulevičiūtė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės veiklos prioritetas – mokinių mokymosi aplinkų tobulinimas ir efektyvios pagalbos teikimas, mokytojų bendradarbiavimo ir sėkmingos patirties sklaidos skatinimas.

Metodinės tarybos pagrindinės funkcijos:

  - kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokslo metams;

  - kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, inovacijų diegimą, ugdymo proceso aprūpinimą, edukacinių aplinkų kūrimą;

  - koordinuoja mokyklos metodinę veiklą ir telkia metodines grupes ugdymo dermei, tęstinumui, kokybei užtikrinti;

  - inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą,

  - skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą, numato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, veda profesinės kvalifikacijos tobulinimo apskaitą;

  - prireikus vertina mokytojų praktinę veiklą.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>