EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
  Mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų
 • Gamtos klasė
  Gamtos klasė

 • Gamtamokslinis ugdymas
  Gamtamokslinis ugdymas

  Viskas turėtų būti taip paprasta, kaip ir yra, bet ne paprasčiau. (Fizikas Albertas Einšteinas)

 • Etnokultūrinis ugdymas
  Etnokultūrinis ugdymas

  Asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje. (Vydūnas)

 • Mokiniai

Gimnazijos taryba

Gimnazija taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų (ar vaiko globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Asta Valentienėpirmininkė, mokytoja, 

Inga Kanapienė - pavaduotoja-sekretorėtėvų atstovė

Tėvų atstovai

 Vaidas Bukaitis
Vilma Diedonienė

Irmantas Juozapaitis

Regimantas Viržintas

Mokytojų atstovai 

Viktorija Banytė
Dalia Kazakevičienė
Romualda Kairevičienė
Laimutė Truskauskaitė

Mokiniai

Andrius Danyla

Elena Knyš

Brigita Kuzmickaitė

Raminta Okockytė

Liepa Urbanavičiūtė

 

Gimnazijos taryba – mokyklos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei pradeda savo veiklą ir tęsia 2020 m. gimnazijos tarybos veiklą.

Veiklos planas sudarytas vadovaujantis 2019-2021 metų gimnazijos strateginiu planu, gimnazijos veiklos plane išdėstytais tikslais ir uždaviniais, gimnazijos tarybos veiklos ataskaita, gimnazijos tarybos narių pasiūlymais.

Programa skirta gimnazijos veiklos efektyvinimui, įgyvendinant bendruosius gimnazijos tikslus, siekiant geresnių ugdymo rezultatų ir kryptingos veiklos tenkinant bendruomenės poreikius bei ugdant aktyvius Lietuvos piliečius

 

 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>